Hlavní obsah

posible

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

antes: cuanto antes/lo antes posibleco nejdříve

možno: se puede, es posibleje možno

možnost: en lo posiblev rámci možností

být: ¿Sería posible?Bylo by to možné?

co: lo más rápido posibleco nejrychleji

dát se: ¿Sería posible hacerlo?Dalo by se to udělat?

jít: ¿Sería posible (hacerlo)?Šlo by to?

lze: Es posible hacerlo.Lze to udělat.

nejlepší: la mejor solución posiblenejlepší možné řešení

nejméně: lo menos posibleco nejméně

nejvíc: lo más posibleco nejvíc

reálný: ¿Es posible?Je to reálné?

dělat: hacer todo lo posibledělat všechno možné snažit se

posible: posiblesmajetek, prostředky