Hlavní obsah

ante

Vyskytuje se v

cuanto: cuanto antesco nejdříve, co nejrychleji

nada: antes de nadana prvním místě, nejdříve, ze všeho nejdřív

todo: ante todopředevším

antes: antes de ayerpředevčírem, předvčerejškem

ayer: antes de ayerpředevčírem

cristo: antes de Cristopřed Kristem, před naším letopočtem

después: antes o despuésdříve nebo později se to stejně stane ap.

Jesucristo: antes de Jesucristo antes de JCpřed Kristem

comenzar: antes de comenzar...před započetím/začátkem...

consumir: consumir preferentemente antes de...minimální trvanlivost do...

igualdad: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

dokud: hasta que, dříve než antes de quedokud ne

dřívějšek: de antesz dřívějška

dřívější: de antesdřívější z dřívějška

letopočet: antes de nuestra era, antes de Cristopřed naším letopočtem

paměť: hacer alg antes de que se olvideudělat co při čerstvé paměti

rovnost: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

zákon: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

zatřepat: agitar antes de usarpřed použitím zatřepat

co: cuanto antesco nejdříve

dřív: una hora anteso hodinu dřív

navlhčit: Ha humedecido la sábana antes de plancharla.Před žehlením prostěradlo navlhčila.

než: Antes de que te vayas ...Než odejdeš ...

před, přede: Llámame antes de las ocho.Zavolej mi před osmou.

předminulý: antes de anochepředminulou noc

trvanlivost: fecha de consumo preferente, consumir preferentemente antes deminimální trvanlivost potravin

noha: La mentira tiene patas cortas., Antes se coge al mentiroso que al cojo., La mentira no tiene pies.Lež má krátké nohy.

ante: ante todopředevším, hlavně