Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) ley f, norma fporušit zákonviolar la leyrovnost před zákonemigualdad f ante la leysbírka zákonůBoletín m Oficial de Estadoústavní zákonley f constitucionalvolební zákonley f electoral
  2. (vědecký princip) ley f, principio mfyz., i přen. zákon akce a reakceley f de acción y reacciónfyz. Archimédův zákonprincipio m de Arquímedesfyz. gravitační zákonley f de la gravitaciónMurphyho zákonyleyes f pl de Murphy
  3. (ustálená norma) norma f, regla f, ley fboží zákonley f de Diospřen. zákon džungleley f de la selvamravní zákonley f moralnepsaný zákonley f no escrita
  4. (umělecké tvorby ap.) principio m

Vyskytuje se v

boží: Boží zákonley de Dios

branný: branný zákonLey de Defensa

dědic: práv. dědic ze zákonaheredero legítimo

distributivní: mat. distributivní zákonley distributiva

nabídka: zákon nabídky a poptávkyley de la oferta y de la demanda

nárok: práv. nárok ze zákonaderecho legítimo

návrh: práv. pozměňovací návrh zákonapropuesta de modificación de la Ley, (propuesta de) enmienda

návrh: práv. návrh zákonaproyecto de ley

nepsaný: práv. nepsaný zákonderecho no escrito, uso

osnova: osnova zákonaesquema de la ley

paragraf: paragraf č. ... zákonael artículo No. ... de la ley

poptávka: zákon nabídky a poptávkyley de la oferta y la demanda

porušení: porušení zákonaviolación de la ley

povinnost: povinnost ze zákonaimperativo legal

reakce: zákon akce a reakceley /principio de acción y reacción

respektovat: respektovat zákonrespetar la ley

rovnost: rovnost před zákonemigualdad ante la ley

sbírka: sbírka zákonůcuerpo de leyes, código , ve Španělsku Boletín Oficial de Estado

starý: bibl. Starý zákonAntiguo Testamento

živnostenský: živnostenský zákonley profesional

ctít: ctít zákonyrespetar las leyes

novelizovat: novelizovat zákonreformar una ley

organický: práv. organický zákonley orgánica

porušit: Porušil zákon.Violó la ley.

připomínkový: připomínkové řízení k návrhu zákonaproceso de consulta del proyecto de ley

soulad: v souladu se zákonemde acuerdo con la ley

spotřebitel: zákon na ochranu spotřebiteleley de protección de consumidores y usuarios

vyložit: vyložit zákoninterpretar la ley

džungle: zákon džungleley de la selva

hrana: na hraně zákonaal borde de la ley

agrario: ley agrariaagrární zákon

antiguo: bibl. Antiguo TestamentoStarý Zákon

antitabaco: ley antitabacoprotikuřácký zákon

heredero: práv. heredero forzosodědic ze zákona, neopomenutelný dědic

ignorancia: práv. ignorancia de derechoneznalost zákona

imperativo: imperativo legalpovinnost ze zákona, zákonná povinnost

igualdad: igualdad ante la leyrovnost před zákonem

párrafo: párrafo de una leyodstavec zákona

según: según la leypodle zákona

mandar: como mandan los cánonesjak zákon káže podle pravidel