Hlavní obsah

paměť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost pamatovat si) memoria fmít dobrou paměť na cotener buena memoria para algkrátkodobá/dlouhodobá paměťmemoria f a corto plazo/a largo plazopsych. zraková/sluchová/prostorová paměťmemoria f visual/auditiva/espacialmed. ztráta pamětipérdida f de memoria, amnesia fmít na pamětitener en cuenta/consideración
  2. (soubor poznatků) memoria fdělat co po pamětihacer alg de memoriaudělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide
  3. (počítače) memoria foperační paměťmemoria f operativavnitřní/vnější paměťmemoria f interna/externa
  4. paměti (memoáry) memorias f pl

Vyskytuje se v

fotografický: psych. fotografická paměťmemoria fotográfica

kapacita: výp. kapacita paměticapacidad de memoria

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

motorický: psych. motorická paměťmemoria motriz

vizuální: vizuální paměťmemoria visual

vnější: výp. vnější paměťmemoria externa

ztráta: med. ztráta pamětiamnesia

utkvět: utkvět v pamětigrabarse/quedarse en la memoria

vrýt se: vrýt se komu co do pamětiquedarse alg en la memoria de algn

vydolovat: vydolovat z pamětíextraer de la memoria

na: mít co na pamětitener en cuenta/consideración alg

pokud: hovor. Pokud mě paměť neklame.Si mal no me acuerdo.

slon: mít paměť jako slontener memoria de elefante

sloní: sloní paměťmemoria de elefante

consideración: tener en consideraciónmít na paměti

cuenta: tener en cuentamít na paměti

memoria: memoria fotográficafotografická paměť

elefante: memoria de elefantesloní paměť, paměť jako slon

memoria: borrarse de la memoriavymazat z paměti úplně zapomenout

memoria: refrescar la memoriaosvěžit paměť