Hlavní obsah

todo

Zájmeno

  1. celý, všechen, všechnotodos juntosvšichni společnětodo el díacelý dentodo el mundocelý svět, všichni (lidé)
  2. každýj. č. bez členu
  3. todos každýpřed urč. členem

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alto: por todo lo altove velkém stylu

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

después: después de todoostatně, konečně, vždyť

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

forma: de cualquier forma, de todas formaspřese všechno, v každém případě

ir: ir a toda hostiajet jak blázen autem ap.

leche: a toda lechena plný plyn/koule

línea: en toda la líneana celé čáře porazit ap.

lujo: con todo lujo de detallesse vším všudy

luz: a toda luzs velkou pravděpodobností, zřejmě, bezpochyby

modo: de todos (los) modoskaždopádně, v každém případě

mundo: todo el mundovšichni

pulmón: a todo pulmónz plných plic

recto: todo rectopořád rovně

regla: en (toda) reglav pořádku, patřičně, náležitě

todo: todoskaždý

trance: a todo tranceza každou cenu, stůj co stůj

tren: a todo trenna vysoké noze, ve velkém stylu žít ap.

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

ante: ante todopředevším, hlavně

antes: antes de todopředevším, v prvé řadě

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

eso: (con todo) y con esoale, avšak, nicméně

garantía: de toda garantíazcela zaručeně

hora: a todas horaspořád, vždy

junto: todos juntosvšichni společně

parte: por todas partesvšude

quisque: todo quisquevšichni

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

rutina: rutina de todos los díaskaždodenní rutina

vida: de toda la vidacelý život, odjakživa, už dávno

a: a toda velocidadv plné rychlosti

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

oído: ser todo oídosbýt jedno velké ucho

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

celodenní: excursión de todo el díacelodenní výlet

doraz: a tope, a fondo, o rychlosti a toda velocidadpřen. na doraz

jako: como en (su) casa, přen. a todos anchosjako doma cítit se ap.

každý: todos los díaskaždý den

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

nejlepší: el mejor de todosnejlepší ze všech

omezení: sin restricciones, expr. a todo pastobez omezení

paráda: con toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparatose vší parádou okázale

při: no tenerlas todas consigopřen. nebýt při smyslech

případ: en cualquier caso, en todo casov každém případě

řada: en primer lugar, sobre todov první řadě především

skrz: completamente, de todo a todoskrz naskrz zcela

společně: todos juntosvšichni společně

svatý: (Día de) Todos los Santos (svátek) Všech svatých

svět: todo el mundocelý svět všichni

tak: de todos modostak jako tak

všechen, všechna, všechno: todos, todo el mundovšichni muži ap.

celý: todo el díacelý den

den: cada día, todos los díaskaždý den, den co den

hezky: ¡Qué todo os vaya bien!Mějte se hezky!

kromě: Está abierto todos los días con excepción de los lunes.Je otevřeno denně kromě pondělí.

plný: a toda velocidadv plné rychlosti

pochybnost: fuera de toda dudanade vší pochybnost

pokračovat: Siga todo recto hasta...Pokračujte pořád rovně až k...

proběhnout: Todo transcurrió normalmente.Všechno proběhlo normálně.

projít: A ti te toleran todo.Tobě všechno projde.

provždy: (de) una vez para siempre, de una vez por todasjednou provždy

riskovat: arriesgar demasiado, přen. poner toda la carne en el asadorpříliš riskovat

rovně: Siga todo recto.Jděte pořád rovně.

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

trochu: de todo un pocood všeho trochu

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

udělat: Haré todo lo que pueda.Udělám vše, co budu moci.

úplně: primero/último de todosúplně první/poslední

veškerý: contra toda esperanzaproti veškerému očekávání

zkazit: Lo has estropeado todo.Všechno jsi zkazil.

zobnout: picar un poco de todos los platoszobnout si ze všech jídel trošku

cena: a toda costa, cueste lo que cuesteza každou cenu

cesta: Todos los caminos llevan a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

čas: Todo tiene su tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Všechno má svůj čas.

dělat: hacer todo lo posibledělat všechno možné snažit se

držet: Cruzaré los dedos para que todo salga bien.Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.

hajzl: Todo se fue a la mierda.Všechno je v hajzlu.

koště: (Toda) Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

lopatka: vencer a algn en toda la líneapoložit koho na lopatky

mez: Todo tiene sus límites.Všechno má své meze.

muž: hacerse (todo un) hombredospět v muže

nic: por nada del mundo, ni por todo el oro del mundo, ni a tiros, ni locoza nic na světě, ani za nic

noha: vivir a todo trenžít na vysoké noze

obrátit: poner todo patas arribaobrátit všechno vzhůru nohama zpřeházet

papír: El papel lo aguanta todo.Papír snese všechno. napsat lze cokoliv

plíce: llamar/gritar/cantar a todo pulmónvolat/křičet/zpívat z plných plic

plyn: a todo gas, a toda máquinana plný plyn

růžově: Lo ves todo de color rosa.Vidíš to moc růžově.

sto: a destajo, con todas las fuerzaso sto šest

tele: ni por un millón de dólares, ni por todo el oro del mundoani za zlaté tele

těžký: Todos los principios son difíciles.Každý začátek je těžký.

trumf: Tener todos los triunfos en la mano.Mít v ruce všechny trumfy.

třpytit se: No es oro todo lo que reluce.Není všechno zlato, co se třpytí.

ucho: ser todo oídosbýt jedno (velké) ucho dobře poslouchat