Hlavní obsah

todo

Zájmeno

  1. celý, všechen, všechnotodos juntosvšichni společnětodo el díacelý dentodo el mundocelý svět, všichni (lidé)
  2. každýj. č. bez členu
  3. todos každýpřed urč. členem

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alto: por todo lo altove velkém stylu

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

después: después de todoostatně, konečně, vždyť

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

forma: de cualquier forma, de todas formaspřese všechno, v každém případě

ir: ir a toda hostiajet jak blázen autem ap.

leche: a toda lechena plný plyn/koule

línea: en toda la líneana celé čáře porazit ap.

lujo: con todo lujo de detallesse vším všudy

luz: a toda luzs velkou pravděpodobností, zřejmě, bezpochyby

modo: de todos (los) modoskaždopádně, v každém případě

mundo: todo el mundovšichni

pulmón: a todo pulmónz plných plic

recto: todo rectopořád rovně

regla: en (toda) reglav pořádku, patřičně, náležitě

trance: a todo tranceza každou cenu, stůj co stůj

tren: a todo trenna vysoké noze, ve velkém stylu žít ap.

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

ante: ante todopředevším, hlavně

antes: antes de todopředevším, v prvé řadě

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

caso: en todo casov každém případě, na každý pád

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

eso: (con todo) y con esoale, avšak, nicméně

garantía: de toda garantíazcela zaručeně

hora: a todas horaspořád, vždy

junto: todos juntosvšichni společně

mundo: en todo el mundopo celém světě

parte: por todas partesvšude

quisque: todo quisquevšichni

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

rutina: rutina de todos los díaskaždodenní rutina

vida: de toda la vidacelý život, odjakživa, už dávno

a: a toda velocidadv plné rychlosti

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

oído: ser todo oídosbýt jedno velké ucho

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

celodenní: celodenní výletexcursión de todo el día

doraz: přen. na doraza tope, a fondo, o rychlosti a toda velocidad

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

každý: každý dentodos los días

každý: jako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

klas: Dočkej času jako husa klasu.Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.

nejlepší: nejlepší ze všechel mejor de todos

omezení: bez omezenísin restricciones, expr. a todo pasto

paráda: se vší parádou okázalecon toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparato

při: přen. nebýt při smyslechno tenerlas todas consigo

případ: v každém případěen cualquier caso, en todo caso

rutina: každodenní rutinala rutina de todos los días

řada: v první řadě předevšímen primer lugar, sobre todo

skrz: skrz naskrz zcelacompletamente, de todo a todo

společně: všichni společnětodos juntos

svatý: (svátek) Všech svatých(Día de) Todos los Santos

svět: celý svět všichnitodo el mundo

tak: tak jako takde todos modos

všechen, všechna, všechno: všichni muži ap.todos, todo el mundo

všechen, všechna, všechno: všechny ženy ap.todas

všechen, všechna, všechno: círk. (svátek) Všech svatýchDía de Todos los Santos

všechen, všechna, všechno: mimo vší pochybnostfuera de toda duda

všechen, všechna, všechno: všechno možnéde todo

všechen, všechna, všechno: nade všechnomás que todo

všechen, všechna, všechno: všechna česttodos los respetos

všechen, všechna, všechno: ve vší tichosticon toda calma

všechen, všechna, všechno: přen. děvče pro všechnochica para todo

celý: celý dentodo el día

den: každý den, den co dencada día, todos los días

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

každý: každý pátek(todos) los viernes

kromě: Je otevřeno denně kromě pondělí.Está abierto todos los días con excepción de los lunes.

plný: v plné rychlostia toda velocidad

pochybnost: nade vší pochybnostfuera de toda duda

pokračovat: Pokračujte pořád rovně až k...Siga todo recto hasta...

proběhnout: Všechno proběhlo normálně.Todo transcurrió normalmente.