Hlavní obsah

vida

Podstatné jméno ženské

  1. život bytosticalidad de vidaživotní podmínky, kvalita životade mi/tu/su vidaživotní láska ap.en vidaza životaesperanza de vidanaděje na dožití, očekávaná délka života(de) por vidana/po celý životde toda la vidacelý život, odjakživa, už dávnoen la vidanikdy (v životě)
  2. životnost
  3. živobytí

Vyskytuje se v

buscar: vydělávat si na živobytíbuscarse la vida

ganar: živit se, vydělávat si na živobytí jako coganarse la vida como alg

pasar: odejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.pasar a mejor vida

vida: s ohrožením života operace ap., nevyhnutelnýa vida o muerte

condición: životní podmínkycondiciones de vida

esperanza: očekávaná délka života, naděje na dožitíesperanza de vida

estándar: životní standardestándar de vida

jamás: nikdy v životějamás en la vida

malo: těžký životmala vida

nunca: hasta nuncasbohem, už tě nechci vidět

padre: dobrý životexpr. la vida padre

salubre: zdravý životvida salubre

social: společenský životvida social

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

amargar: ztrpčovat životamargar la vida

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

haber: Jak jde život?¿Qué hay de tu vida?

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

para: Je nezbytný k životu.Es necesario para la vida.

secular: pozemský životvida secular

mirar: mirar con los ojos de algnvidět, brát jak

bilancovat: bilancovat (svůj) živothacer balance de la vida

boj: boj na život a na smrtlucha a muerte, lucha a vida o muerte

délka: předpokládaná délka životaexpectativa de vida

kus: andar las siete partidasvidět kus světa

mezi: mezi životem a smrtíentre la vida y la muerte

mládí: přen. mládí mladostflor de la vida

náklad: životní nákladycostes de la vida

poločas: fyz. poločas rozpadusemivida , vida media

právo: právo na životderecho a la vida

předpokládaný: předpokládaná délka životaexpectativa de vida

přijít: přijít o životperder la vida

připravit: připravit o životquitar la vida

psí: psí životvida perra

rodinný: rodinný životvida familiar

sen: soñar con alg(n)vidět koho/co ve snu

udržet se: udržet se při životěmantenerse con vida

úroveň: životní úroveňnivel de vida

zlatíčko: Zlatíčko!¡Mi vida!, ¡Vida mía!

život: náb. věčný životeternidad , vida eterna

životní: fin. životní nákladycoste de la vida

životnost: doba životnosti čehotiempo de vida útil de alg

naživu: být naživuestar con vida

nemuset: No hace falta que lo vea.Nemusím to vidět.

nikdy: nikdy v životějamás/nunca en la/mi vida, en la/mi vida, hovor., expr. (en el) jamás de los jamases

odchod: odchod z politického životaretirada de la vida política

odtud: Desde aquí no se ve nada.Odtud není nic vidět.

ohrožení: být v ohrožení životaestar en peligro de vida

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

on: Le/Lo vio.Viděl ho.

posmrtný: posmrtný životvida después de la muerte

posrat: posrat si životjoderse la vida

riskovat: riskovat životarriesgar la vida

sklonek: na sklonku životaen el ocaso/crepúsculo de la vida

styl: životní stylestilo de vida

v, ve: Lo he visto en la tele.Viděl jsem to v televizi.

vidět: No se ve.Není to vidět.

záblesk: poslední záblesk životaúltimo coletazo de vida

zahrávat si: zahrávat si se životemjugarse la vida

zachránit: Zachránil mi život.Me salvó la vida.

zasvětit: Zasvětil svůj život vědě.Consagró su vida a la ciencia.

známka: známky životaseñales de vida

znepříjemňovat: znepříjemňovat život komuhacer la vida imposible a algn

živobytí: vydělávat si na živobytí jako coganarse la vida como alg

hvězdička: ver las estrellitasvidět hvězdičky po pádu ap.

koření: přen. být co kořením životaser alg la sal de la vida

krk: Jde mu o krk.Su vida está en juego.

mnich: žít jako mnichllevar una vida de monje

myška: ver diablos azulesvidět bílé myšky

nevyzpytatelný: Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!¡Las vueltas que da la vida!

práh: být na prahu životaestar en el umbral de la vida

růžově: Lo ves todo de color rosa.Vidíš to moc růžově.

špička: no ver más allá de sus naricesnevidět si na špičku nosu

udělat: udělat komu ze života peklohacer a algn de la vida un infierno

bolsa: Peníze nebo život!bolsa o la vida!