Hlavní obsah

vida

Podstatné jméno ženské

  1. život bytosticalidad de vidaživotní podmínky, kvalita životade mi/tu/su vidaživotní láska ap.en vidaza životaesperanza de vidanaděje na dožití, očekávaná délka života(de) por vidana/po celý životde toda la vidacelý život, odjakživa, už dávnoen la vidanikdy (v životě)
  2. životnost
  3. živobytí

Vyskytuje se v

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!

buscar: buscarse la vidavydělávat si na živobytí

ganar: ganarse la vida como algživit se, vydělávat si na živobytí jako co

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

condición: condiciones de vidaživotní podmínky

esperanza: esperanza de vidaočekávaná délka života, naděje na dožití

estándar: estándar de vidaživotní standard

jamás: jamás en la vidanikdy v životě

malo: mala vidatěžký život

nunca: hasta nuncasbohem, už tě nechci vidět

padre: expr. la vida padredobrý život

salubre: vida salubrezdravý život

social: vida socialspolečenský život

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

amargar: amargar la vidaztrpčovat život

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

para: Es necesario para la vida.Je nezbytný k životu.

secular: vida secularpozemský život

ver: véase más abajoviz níže

mirar: mirar con los ojos de algnvidět, brát jak

bilancovat: bilancovat (svůj) živothacer balance de la vida

boj: boj na život a na smrtlucha a muerte, lucha a vida o muerte

délka: předpokládaná délka životaexpectativa de vida

kus: vidět kus světaandar las siete partidas

mezi: mezi životem a smrtíentre la vida y la muerte

mládí: přen. mládí mladostflor de la vida

náklad: životní nákladycostes de la vida

poločas: fyz. poločas rozpadusemivida , vida media

právo: právo na životderecho a la vida

předpokládaný: předpokládaná délka životaexpectativa de vida

přijít: přijít o životperder la vida

připravit: připravit o životquitar la vida

psí: psí životvida perra

rodinný: rodinný životvida familiar

sen: vidět koho/co ve snusoñar con alg(n)

udržet se: udržet se při životěmantenerse con vida

úroveň: životní úroveňnivel de vida

zlatíčko: Zlatíčko!¡Mi vida!, ¡Vida mía!

život: náb. věčný životeternidad , vida eterna

životní: fin. životní nákladycoste de la vida

životní: fin. životní pojištěníseguro de vida

životní: životní stylmodo de vida

životní: životní úroveňnivel de vida

životnost: doba životnosti čehotiempo de vida útil de alg

boj: boj o život/o přežitílucha por la vida/supervivencia

naživu: být naživuestar con vida

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nikdy: nikdy v životějamás/nunca en la/mi vida, en la/mi vida, hovor., expr. (en el) jamás de los jamases

odchod: odchod z politického životaretirada de la vida política

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

ohrožení: být v ohrožení životaestar en peligro de vida

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

posmrtný: posmrtný životvida después de la muerte

posrat: posrat si životjoderse la vida

riskovat: riskovat životarriesgar la vida

sklonek: na sklonku životaen el ocaso/crepúsculo de la vida

styl: životní stylestilo de vida

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidět: Není to vidět.No se ve.

vidět: Vidíš to?¿Lo ves?

vidět: Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

vidět: Jak to vidíš?¿Cómo lo ves?

záblesk: poslední záblesk životaúltimo coletazo de vida

zahrávat si: zahrávat si se životemjugarse la vida

zachránit: Zachránil mi život.Me salvó la vida.

zasvětit: Zasvětil svůj život vědě.Consagró su vida a la ciencia.

známka: známky životaseñales de vida

znepříjemňovat: znepříjemňovat život komuhacer la vida imposible a algn

živobytí: vydělávat si na živobytí jako coganarse la vida como alg

život: přen. vzít si životquitarse la vida

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas

koření: přen. být co kořením životaser alg la sal de la vida

koření: Smích je kořením života.El buen humor es el condimento de la vida.

krk: Jde mu o krk.Su vida está en juego.

mnich: žít jako mnichllevar una vida de monje

myška: vidět bílé myškyver diablos azules

nevyzpytatelný: Cesty osudu jsou nevyzpytatelné!¡Las vueltas que da la vida!

práh: být na prahu životaestar en el umbral de la vida

růžově: Vidíš to moc růžově.Lo ves todo de color rosa.

špička: nevidět si na špičku nosuno ver más allá de sus narices

udělat: udělat komu ze života peklohacer a algn de la vida un infierno

vidět: pro stromy nevidět lesno ver el bosque por los árboles

vidět: vidět to černěver la cosa negra

život: mít sedm životů (jako kočka)tener siete vidas (como los gatos)