Hlavní obsah

condición

Vyskytuje se v

inaceptable: condiciones inaceptablesnepřijatelné podmínky

alteración: alteración de las condiciones de trabajozměna pracovních podmínek

klást: klást (si) podmínkyponer condiciones

pod, pode: Pod podmínkou, že ...Bajo/Con la condición de (que) ...

podmínka: ekon. platební/dodací podmínkycondiciones de pago/de entrega

podmínka: práv. smluvní podmínkycondiciones del contrato

podmínka: pracovní podmínkycondiciones de trabajo

podmínka: příznivé povětrnostní podmínkycondiciones meteorológicas favorables

provozní: provozní podmínkycondiciones de servicio

přijatelný: práv. přijatelná podmínkacondición convenible

smluvní: smluvní podmínkycondiciones del contrato

status: sociální statuscondición social

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

nelidský: nelidské podmínkycondiciones inhumanas

podmínka: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que

podmínka: za těchto podmínekbajo estas condiciones

podmínka: přistoupit na čí podmínkyaceptar las condiciones de algn

podmínka: v laboratorních podmínkáchen condiciones de laboratorio