Hlavní obsah

condición

Vyskytuje se v

inaceptable: condiciones inaceptablesnepřijatelné podmínky

alteración: alteración de las condiciones de trabajozměna pracovních podmínek

klást: poner condicionesklást (si) podmínky

pod, pode: Bajo/Con la condición de (que) ...Pod podmínkou, že ...

podmínka: condiciones de pago/de entregaekon. platební/dodací podmínky

provozní: condiciones de servicioprovozní podmínky

přijatelný: condición conveniblepráv. přijatelná podmínka

smluvní: condiciones del contratosmluvní podmínky

status: condición socialsociální status

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky

nelidský: condiciones inhumanasnelidské podmínky

condición: condiciones de contratosmluvní podmínky