Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) estado m, condiciones f pl(situace) situación f(fáze) fase fvýjimečný stavestado m/régimen m de excepciónzdravotní/fyzický/psychický stavestado m de salud/físico/psíquico
  2. (látky, soustavy) estado m
  3. (počet) número m(množství) cantidad f(zápasu) resultado m(úroveň, hladina) nivel m
  4. (z hlediska manželství) estado m civil
  5. (povolání ap.) profesión f
  6. zast.(společenská vrstva) estado m

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

kritický: kritický stavestado crítico

nouze: stav nouzeestado de emergencia

obležení: stav obleženíestado de asedio

přijít: přijít do jiného stavuquedar embarazada

přivést: přivést do jiného stavuembarazar

stavět: stavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg

stavět: stavět na odiv colucir, ostentar alg, přen. hacer blasón de alg

třetí: hist. třetí stavtercer estado

účet: stav účtuestado de la cuenta

válečný: válečný stavestado de guerra

výjimečný: výjimečný stav jakýkolivrégimen de excepción

stavět: Tady autobus nestaví.Aquí el autobús no para.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

stavit se: Stavím se u tebe.Pasaré por tu casa.

zdravotní: zdravotní stavestado de salud

stavět: stavět na vodě bez pevného základuedificar sobre arena, hacer castillos de naipes

stavět: stavět (si) vzdušné zámkyhacer castillos en el aire

stavět: stavět překážky komu/čemuobstaculizar (a) alg(n)

stavět: stavět si hlavu být tvrdohlavýseguir en sus trece

stavět se: stavět se na zadnícerdear

stavět se: stavět se do čela ujímat se vedeníponerse a la cabeza