Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) construir, levantar, montarstavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg
  2. (umísťovat) kam poner, colocar, situar en algstavět na odiv colucir, ostentar alg, přen. hacer blasón de alg
  3. (určovat někomu místo) kam poner, colocar en alg
  4. (vzpřimovat) levantar, erguir
  5. (vycházet z něčeho) na čem basar, apoyar, fundar en alg
  6. (sestavovat) componer, construir
  7. (uvádět do situace) před co poner ante alg, plantear alg
  8. (předkládat ke splnění) determinar, fijar
  9. (mít zastávku) pararTady autobus nestaví.Aquí el autobús no para.

Vyskytuje se v

kritický: kritický stavestado crítico

nouze: stav nouzeestado de emergencia

obležení: stav obleženíestado de asedio

stav: výjimečný stavestado /régimen de excepción

třetí: hist. třetí stavtercer estado

účet: stav účtuestado de la cuenta

válečný: válečný stavestado de guerra

výjimečný: výjimečný stav jakýkolivrégimen de excepción

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

zdravotní: zdravotní stavestado de salud

stavět se: stavět se na zadnícerdear

alarma: stav pohotovostiestado de alarma

alerta: stav pohotovostiestado de alerta

civil: (občanský) stavestado civil

estacionario: rovnovážný stavestado estacionario

estado: výjimečný stavestado de excepción

condición: zdravotní stavcondiciones de salud

ingravidez: stav beztížeestado de ingravidez

levantar: stavět vzdušné zámkylevantar castillos en el aire

stavět: stavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg