Hlavní obsah

stavět

Nedokonavé sloveso

  1. (vytvářet stavbu) construir, levantar, montarstavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg
  2. (umísťovat) kam poner, colocar, situar en algstavět na odiv colucir, ostentar alg, přen. hacer blasón de alg
  3. (určovat někomu místo) kam poner, colocar en alg
  4. (vzpřimovat) levantar, erguir
  5. (vycházet z něčeho) na čem basar, apoyar, fundar en alg
  6. (sestavovat) componer, construir
  7. (uvádět do situace) před co poner ante alg, plantear alg
  8. (předkládat ke splnění) determinar, fijar
  9. (mít zastávku) pararTady autobus nestaví.Aquí el autobús no para.

Vyskytuje se v

kritický: kritický stavestado crítico

nouze: stav nouzeestado de emergencia

obležení: stav obleženíestado de asedio

stav: výjimečný stavestado /régimen de excepción

stav: zdravotní/fyzický/psychický stavestado de salud/físico/psíquico

třetí: hist. třetí stavtercer estado

účet: stav účtuestado de la cuenta

válečný: válečný stavestado de guerra

výjimečný: výjimečný stav jakýkolivrégimen de excepción

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

stavit se: Stavím se u tebe.Pasaré por tu casa.

zdravotní: zdravotní stavestado de salud

stavět se: stavět se na zadnícerdear

stavět se: stavět se do čela ujímat se vedeníponerse a la cabeza

alarma: estado de alarmastav pohotovosti, nouzový stav

alerta: estado de alertastav pohotovosti

civil: estado civil(občanský) stav

estacionario: estado estacionariorovnovážný stav

estado: estado de excepciónvýjimečný stav

estado: práv. estado civil(rodinný) stav

condición: condiciones de saludzdravotní stav

ingravidez: estado de ingravidezstav beztíže

levantar: levantar castillos en el airestavět vzdušné zámky