Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka) cuenta f(faktura) factura f
  2. (vrub, újma) costa fna účet volanéhoa cobro revertidona vlastní účetpor cuenta propia
  3. (v bance ap.) cuenta fběžný/spořicí účetcuenta f corriente/de ahorrosotevřít si účetabrirse una cuentastav účtuestado m de la cuentavýpis z účtuextracto m de la cuentazůstatek na účtusaldo m (de la cuenta)

Vyskytuje se v

bankovní: cuenta bancariabankovní účet

historie: historia de la cuentaekon. historie účtu

nákladový: cuenta de gastosekon. nákladový účet

připsat: cargar el importe a/en la cuentapřipsat částku na vrub účtu

spořicí: cuenta de ahorrosspořicí účet

volaný: llamada a cobro revertidohovor na účet volaného

volat: llamar a cobro revertidovolat na účet volaného

výpis: extracto de cuentafin. výpis z účtu

zavolat: llamar a cobro revertidozavolat na účet volaného

zůstatek: saldo en la cuentazůstatek na účtě

běžný: cuenta corrientefin. běžný účet

hovor: llamada a cobro revertidohovor na účet volaného

založit: abrir una cuentazaložit (si) účet

bancario: cuenta bancariabankovní účet

corriente: cuenta corrienteběžný účet

cuenta: cuenta corrienteběžný účet

divertir: divertirse a coste de algnbavit se účet koho

rendir: rendir cuentas por algskládat účty za co, zodpovídat se z čeho

revertido: a cobro revertidona účet volaného

extracto: extracto de cuentavýpis z účtu

saldo: saldo de la cuentazůstatek na účtu

účet: a cobro revertidona účet volaného