Hlavní obsah

forma

Vyskytuje se v

obsah: forma a obsah dílaforma y contenido de la obra

tvar: forma singulartvar jednotného čísla

aoristový: forma aorísticaaoristový tvar

kruh: sentarse formando círculo alrededor de alg(n)sednout si do kruhu kolem koho/čeho

sestavit: formar nuevo gobiernosestavit novou vládu

stát: hacer/formar colastát ve frontě

tvořit: Está compuesto/formado de/por ...Je tvořen ...

vrcholný: být ve vrcholné forměestar en la mejor forma

historie: formar/hacer épocavejít do historie být převratný

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

fundición: odlévání do formyfundición en molde

forma: estar en formabýt ve formě