Hlavní obsah

čistý

Přídavné jméno

  1. (bez špíny) limpio, puro(umytý, upravený) pulcropřen. čisté rucemanos f pl limpiasčistý šťouchcarambola f limpiačistý vzduchaire m puro/limpio
  2. (bez příměsí, neporušený) puro(papír ap.) (en) blanco(neposkvrněný) sin máculapřen. čistá pravdapura verdad fčistý tóntono m puročisté zlatooro m puro
  3. (po odečtení jistých položek) netočistý častiempo m netočistá mzdasueldo m netočistá váhapeso m netočistý výnosrenta f neta
  4. (čestný, poctivý) honrado(počestný) casto, limpio

Vyskytuje se v

nečistý: comida impuranáb. nečisté jídlo

výnos: rendimiento neto/bruto/nominalčistý/hrubý/nominální výnos

plat: salario neto/brutočistý/hrubý plat

blesk: como un relámpago en un cielo clarojako blesk z čistého nebe

nebe: (como) llovido del cielo(jako) blesk z čistého nebe zčistajasna

štít: tener la reputación intachablemít čistý štít

carambola: carambola limpiačistý karambol

lucidez: con lucidezuvážlivě, s čistou hlavou

mácula: sin máculačistý, neposkvrněný

papel: papel liso/cuadriculado/milimetradočistý/čtverečkovaný/milimetrový papír

limpio: jugar limpiohrát poctivě/čistou hru

čistý: manos limpiaspřen. čisté ruce