Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) co dar, regalar, donar alg
 2. (ránu ap.) dar, pegar(gól ap.) meterDej (si) pozor!¡Ten cuidado!sport. dát gólmeter un golhovor. dát si na častomarse tiempo
 3. (umístit) poner, meter, colocardát nahoru zvednout ap.subir, alzardát do zásuvky elektrickéenchufar
 4. (poskytnout) dar, proporcionar, facilitardát radu komudar un consejo, aconsejar a algndát (svatý) pokoj komudejar en paz a algn
 5. (odevzdat, vydat) entregar, dar(jídlo ap.) servir
 6. dát si (k jídlu, pití) tomarCo si dáš?¿Qué vas a tomar?Co si dáte jako dezert?¿Que tomáis de postre?
 7. (prodat) venderdát do dražbysubastardát (příliš) lacinomalbaratar, hovor. regalar
 8. (předem stanovit) fijar, determinar(ustanovit) establecer
 9. (investovat) poner, invertir, meter
 10. (nechat udělat) hacer, dejar, mandardát si masáždejarse hacer un masaje
 11. (projevit se pasivně) hacer(se)
 12. (dovolit, připustit) permitir, dejarDejme tomu, že...Supongamos que...
 13. (do ruky ap.) co pasar, dar(předat) entregar alg
 14. (k telefonu) komu koho comunicar, poner a algn con algn(předat aparát) pasar (el teléfono) a algn

Vyskytuje se v

dát se: defenderse*, lucharnedat se

líbit: co tolerar, consentir*, přen., hovor. digerir* alg, transigir* con algdát si líbit

odležet: dejar madurar, v marinádě dejar macerar, likér ap. dejar añejarnechat odležet, dát odležet

echo: dar un toque a algndát komu echo

forma: dar forma a algdát čemu formu

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

koš: encestardát koš v košíkové

nájem: alquilar alg a algndát co komu do nájmu

najevo: mostrar, hacer verdát najevo

památka: dar como recuerdodát na památku

pánbůh: si Dios quieredá-li pánbůh

paráda: ponerse en galadát/hodit se do parády

penze: jubilar, retirar, pensionar a algndát do penze koho

pochod: ponerse en marchadát se na pochod

bokem: poner al lado, poner aparte, apartar, guardardát (si) bokem peníze ap.

dlouhý: enviar un pase largosport. dát dlouhou přihrávku

dohromady: juntar, unirdát dohromady

doušek: tomar un trago de lechedát si doušek mléka

gól: marcar un goldát/vstřelit gól

koupel: tomar un bañodát si koupel

lednice: Ponlo en la nevera.Dej to do lednice.

nakládačka: dar una paliza, tundir a algndát nakládačku komu

nazpět: devolverdát nazpět vrátit

nic: Ya no se puede hacer nada.Už se nedá nic dělat.

odchod: ¡Vete!, ¡Lárgate de aquí!expr. Dej si odchod!

on: Dáselo.Dej mu to.

padák: despedir, echar a algndát panáka komu

podnět: impulsar, iniciar alg, dar impulso, hovor. dar pie a algdát podnět k čemu

pohov: descansar un ratodát si chvíli pohov

bílý: poner negro sobre blanco, poner por escritodát černé na bílém

kopačka: dar calabazas a algndát kopačky komu

krk: poner a algn entre la espada y la pareddát nůž na krk komu

mantinel: poner los límites a alg(n)dát komu/čemu mantinely zjednat pořádek

oheň: Pondría la mano en el fuego por ella.Dal by za ni ruku do ohně.

apostar: apostar(se) la cabeza por algdát krk za co, dát ruku do ohně za co

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

cauce: dar cauce a algotevřít cestu, dát prostor čemu, umožnit co

ceder: ceder el pasodát přednost v dopravě

cerrar: cerrar las piernasdát nohy k sobě, přinožit

cita: darse citadát si schůzku/sraz

claro: dejar clarozcela jasně říct/dát najevo/vyjádřit

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí

constar: hacer constardát jasně najevo

cruzar: cruzar las piernasdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuerda: dar cuerda (a) alg(n)natáhnout co hodinky ap., hovor. pobídnout koho, dát podnět komu

echar: echar la siestadát si siestu, zdřímnout si, odpočívat po obědě ap.

empleo: dar empleo a algndát práci komu, zaměstnat koho

encerrar: encerrar entre paréntesisdát do závorky

estampar: estampar su firma/sello en algpodepsat co/dát razítko na co

evacuar: evacuar prueba de algdát důkaz, provést zkoušku čeho

gol: meter/marcar un goldát gól

ojo: ojo con alg(dej si) pozor na co

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

razón: dar la razóndát za pravdu

trago: tomar/darse un tragoloknout si, dát si hlt

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

a: empezar a correrrozběhnout se, dát se do běhu

bofetada: dar/pegar una bofetadadát/vlepit facku

chisguete: echar un chisguete de algdát si kapku čeho vína ap.

enigma: proponer un enigma a algndát komu hádanku

impartir: impartir la bendicióndát požehnání

paz: dejar en paz a algnnechat na pokoji koho, dát pokoj komu

poner: poner en circulacióndát do oběhu

prenda: dar en prendadát do zástavy

primera: poner/meter la primerazařadit/dát tam jedničku

puñetazo: hovor. darse (de) puñetazosdát si do zubů, poprat se

bartola: echarse/tumbarse a la bartoladát si pohov nic nedělat

contar: contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

gloria: que en gloria estédej mu Pán Bůh věčnou slávu

paso: ceder/dejar el paso a algndát přednost komu v jízdě ap.

dát: k jídlu, pití tomardát si