Hlavní obsah

paso

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

alto: (o)pominout, přejít bez povšimnutí copasar por alto a alg

antorcha: předat štafetupasar/entregar la antorcha

canutas: vytrpět si svoje, mít to těžké, zkusit jako pespasarlas canutas

cebra: zebra, přechod pro chodcepaso de cebra

charco: (od)jet za velkou loužicruzar/pasar el charco

historia: zapsat se do dějinpasar a la historia

limpio: přepsat načisto textpasar a limpio

pasar: dostat se do historiepasar a la historia

paso: každou chvíli častoa cada paso

tamiz: přesítpasar por el tamiz

alargar: přidat do krokualargar el paso

año: vloni, minulý rokel año pasado

ave: tažný/stěhovavý ptákave de paso/migratoria

bomba: (parádně) si to užítpasarlo bomba

ceder: dát přednost v dopravěceder el paso

chachi: báječně si to užítpasarlo chachi (pirulí)

desapercibido: zůstat nepovšimnutýpasar desapercibido

diapositiva: promítat diapozitivypasar/proyectar diapositivas

dificultad: mít potížepasar dificultades

ecuador: oslava absolvování poloviny studiapaso del ecuador

escoba: zamést copasar la escoba a alg

estrechez: mít bídu, žít v nedostatkupasar estrecheces

examen: složit zkouškypasar/aprobar exámenes

mañana: pozítřípasado mañana

pasado: příčestí minuléparticipio de pasado

peatón: přechod (pro chodce)paso de peatones

subterráneo: podchod, podjezdpaso subterráneo

uva: rozinkauva pasa

acertar: Náhodou tudy šel.Acertó a pasar por allí.

aligerar: přidat do krokualigerar el paso

apuro: třít bídu s nouzípasar apuros

aspirador: vyluxovat koberecpasar la aspiradora por la alfombra

barrera: železniční přejezd se závoramipaso a nivel con barreras

cedazo: přesít, přeceditpasar por el cedazo

criba: prosítpasar por la criba

fregona: vytřít podlahupasar la fregona

fronterizo: hraniční přechodpaso fronterizo

huevo: vejce na měkkohuevo pasado por agua

moda: vyjít z módypasar(se) de moda

presupuesto: překročit rozpočetpasar del presupuesto

prohibido: vstup zakázánprohibido el paso

soler: Stává se to.Suele pasar.

tortuga: pomalu jako šnek, strašně pomaluhovor. a paso de tortuga

trapo: vytřít (hadrem) (co)pasar el trapo (a/por alg)

lista: (u)dělat prezenci ve škole ap.pasar lista

adelante: pokračovat, postupovat překonat obtížepasar adelante

blesknout (se): blesknout hlavou myšlenka ap.pasar por la cabeza/mente

čas: budoucí/přítomný/minulý častiempo futuro/presente/pasado

hraniční: hraniční přechodpaso fronterizo

jít: jít dálvstoupit pasar, entrar, na cestě continuar, seguir

krok: krok vedleun paso en falso

minulost: pohled do minulostiojeada al pasado

minulý: ling. příčestí minuléparticipio pasado

naměkko: vejce naměkkohuevo pasado por agua

odeslat: odeslat fakturupasar la factura

parádně: parádně si to užítpasarlo pipa/bomba, vulg. pasarlo de puta madre

podnikat: podnikat krokytomar pasos, gestionar

pohled: pohled do minulostiojeada al pasado, retrospección

poslat: poslat dálpasar

postup: (s) postupem časucon el (paso de) tiempo

povšimnout si: nepovšimnout si čeho kdopasar por alto a alg algn, escaparse alg a algn

povšimnutí: přejít co bez povšimnutípasar alg por alto

pro: dopr. přechod pro chodcepaso de cebra/ peatones

být: Co (ti) je?¿Qué (te) pasa?

cesta: uvolnit cestuabrir paso

co: Co je? co se děje¿Qué pasa?

copak: Copak je?¿Qué pasa?

dít se: Co se děje?¿Qué pasa?

dlouhý: sport. dát dlouhou přihrávkuenviar un pase largo

dovnitř: Pojďte dovnitř.Entre., Pasa., Entre, entre.

extrém: jít z extrému do extrémupasar de un extremo a otro

fajn: Měli jsme se fajn.(Nos) Lo hemos pasado bien.

faktura: odeslat fakturupasar la factura

hranice: překročit hranicecruzar/pasar la frontera

kolem: jet kolemir de paso

loňský: loňský rokel año pasado

mít se: Měli jsme se báječně.Lo pasamos fenomenal.

móda: vyjít z módypasar de moda

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

odpovědnost: hodit odpovědnost na kohopasar la responsabilidad, expr. pasar la pelota a algn

pobývat: pobývat každé léto u mořepasar cada verano en la playa

podat: Podal byste mi sůl, prosím?¿Me pasa la sal, por favor?

potíž: mít potížepasar dificultades, encontrarse en apuros

provléct: provléct nit ouškem jehlypasar el hilo por el ojo de la aguja

daň: vybrat si svou daňpasar factura

dříví: Nechá na sobě dříví štípat.Deja que le pisoteen/pasen por encima.

historie: zapsat se do historiepasar a la historia

chumelit (se): jako by se nechumelilocomo si tal cosa, como si no pasara nada

krůček: (u)dělat první krůčkydar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos

mílový: jít/blížit se mílovými krokyir/acercarse a zancadas/a pasos agigantados/a pasos gigantescos

nechat: nechat co bez povšimnutípasar alg por alto

pozadí: ustoupit do pozadípasar a un segundo plano