Hlavní obsah

pasado

Podstatné jméno mužské

  1. ling.minulý časparticipio de pasadopříčestí minulé
  2. minulost

Vyskytuje se v

alto: pasar por alto a alg(o)pominout, přejít bez povšimnutí co

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

canutas: pasarlas canutasvytrpět si svoje, mít to těžké, zkusit jako pes

cebra: paso de cebrazebra, přechod pro chodce

charco: cruzar/pasar el charco(od)jet za velkou louži

historia: pasar a la historiazapsat se do dějin

limpio: pasar a limpiopřepsat načisto text

pasar: pasar a la historiadostat se do historie

paso: a cada pasokaždou chvíli často

tamiz: pasar por el tamizpřesít

alargar: alargar el pasopřidat do kroku

año: el año pasadovloni, minulý rok

ave: ave de paso/migratoriatažný/stěhovavý pták

bomba: pasarlo bomba(parádně) si to užít

ceder: ceder el pasodát přednost v dopravě

chachi: pasarlo chachi (pirulí)báječně si to užít

desapercibido: pasar desapercibidozůstat nepovšimnutý

diapositiva: pasar/proyectar diapositivaspromítat diapozitivy

dificultad: pasar dificultadesmít potíže

ecuador: paso del ecuadoroslava absolvování poloviny studia

escoba: pasar la escoba a algzamést co

estrechez: pasar estrechecesmít bídu, žít v nedostatku

examen: pasar/aprobar exámenessložit zkoušky

mañana: pasado mañanapozítří

pasada: de pasadapři cestě, cestou bez zastavení, něco zařídit ap., mimochodem, zběžně

pasado: participio de pasadopříčestí minulé

peatón: paso de peatonespřechod (pro chodce)

subterráneo: paso subterráneopodchod, podjezd

uva: uva pasarozinka

acertar: Acertó a pasar por allí.Náhodou tudy šel.

aligerar: aligerar el pasopřidat do kroku

apuro: pasar apurostřít bídu s nouzí

aspirador: pasar la aspiradora por la alfombravyluxovat koberec

barrera: paso a nivel con barrerasželezniční přejezd se závorami

cedazo: pasar por el cedazopřesít, přecedit

criba: pasar por la cribaprosít

fregona: pasar la fregonavytřít podlahu

fronterizo: paso fronterizohraniční přechod

huevo: huevo pasado por aguavejce na měkko

moda: pasar(se) de modavyjít z módy

presupuesto: pasar del presupuestopřekročit rozpočet

prohibido: prohibido el pasovstup zakázán

soler: Suele pasar.Stává se to.

tortuga: hovor. a paso de tortugapomalu jako šnek, strašně pomalu

trapo: pasar el trapo (a/por alg)vytřít (hadrem) (co)

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.

blesknout (se): pasar por la cabeza/menteblesknout hlavou myšlenka ap.

čas: tiempo futuro/presente/pasadobudoucí/přítomný/minulý čas

hraniční: paso fronterizohraniční přechod

jít: vstoupit pasar, entrar, na cestě continuar, seguirjít dál

krok: un paso en falsokrok vedle

minulost: ojeada al pasadopohled do minulosti

minulý: participio pasadoling. příčestí minulé

naměkko: huevo pasado por aguavejce naměkko

odeslat: pasar la facturaodeslat fakturu

parádně: pasarlo pipa/bomba, vulg. pasarlo de puta madreparádně si to užít

pohled: ojeada al pasado, retrospección pohled do minulosti

adelante: pasar adelantepokračovat, postupovat překonat obtíže

poslat: pasarposlat dál

postup: con el (paso de) tiempo(s) postupem času

povšimnout si: pasar por alto a alg algn, escaparse alg a algnnepovšimnout si čeho kdo

povšimnutí: pasar alg por altopřejít co bez povšimnutí

pro: paso de cebra/ peatonesdopr. přechod pro chodce

průliv: paso de DrakeDrakeův průliv

přednost: ceder/dejar el paso a algndát přednost komu v jízdě ap.

přecházet: pasar al poder de algnpřecházet do rukou koho

přechod: paso fronterizohraniční přechod

přejezd: paso a nivelúrovňový (železniční) přejezd

přejít: pasar al poder de algnpřejít do rukou koho

být: ¿Qué (te) pasa?Co (ti) je?

cesta: abrir pasouvolnit cestu

co: ¿Qué pasa?Co je? co se děje

copak: ¿Qué pasa?Copak je?

dít se: ¿Qué pasa?Co se děje?

dlouhý: enviar un pase largosport. dát dlouhou přihrávku

dovnitř: Entre., Pasa., Entre, entre.Pojďte dovnitř.

extrém: pasar de un extremo a otrojít z extrému do extrému

fajn: (Nos) Lo hemos pasado bien.Měli jsme se fajn.

faktura: pasar la facturaodeslat fakturu

hranice: cruzar/pasar la fronterapřekročit hranice

kolem: ir de pasojet kolem

loňský: el año pasadoloňský rok

mít se: Lo pasamos fenomenal.Měli jsme se báječně.

móda: pasar de modavyjít z módy

nemuset: No tenía por qué pasar.Nemuselo se to stát.

odpovědnost: pasar la responsabilidad, expr. pasar la pelota a algnhodit odpovědnost na koho

pobývat: pasar cada verano en la playapobývat každé léto u moře

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

potíž: pasar dificultades, encontrarse en apurosmít potíže

provléct: pasar el hilo por el ojo de la agujaprovléct nit ouškem jehly

průjezd: prohibido el pasoprůjezd zakázán

pryč: Ya pasó.Už je to pryč.

předat: dar el relevo, pasar el testigo, přen. pasar la antorcha a algni přen. předat štafetu komu

předávat: dar el relevo, pasar el testigo, přen. pasar/entregar la antorcha a algni přen. předávat štafetu komu

daň: pasar facturavybrat si svou daň

dříví: Deja que le pisoteen/pasen por encima.Nechá na sobě dříví štípat.

historie: pasar a la historiazapsat se do historie

chumelit (se): como si tal cosa, como si no pasara nadajako by se nechumelilo

krůček: dar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos(u)dělat první krůčky

nechat: pasar alg por altonechat co bez povšimnutí

pozadí: pasar a un segundo planoustoupit do pozadí

průchod: dar paso a algdát průchod čemu

přát: Quien no se arriesga, no pasa la mar.Odvážnému štěstí přeje.