Hlavní obsah

barrera

Vyskytuje se v

zábrana: barrera contra incendiotech. protipožární zábrana

bariéra: barrera lingüísticapřen. jazyková bariéra

závora: barreras fronterizas/ferroviariashraniční/železniční závory

barrera: acceso sin barrerasbezbariérový přístup