Hlavní obsah

pasar

Intranzitivní sloveso

 1. de alg a alg přejít, změnit se z čeho na/v co
 2. a alg vejít, vstoupit kam
 3. por alg projet, projít kudy
 4. de alg přesáhnout, překročit co limit ap.
 5. por alg zažít, prožít co
 6. přestat, ustat bouřka ap., přejít bolení hlavy ap.
 7. vstoupit, jít dál do místnosti ap.
 8. plynout, ubíhat, míjet čas
 9. napadnout myšlenka ap.
 10. por alg být (považován) za co
 11. stát se, udát se, přihodit sepase lo que paseděj se co děj, ať se děje co se dějelo que pasa es quetotiž úvod věty¿Qué pasa?Co se děje?, Co je?
 12. por alg stavit se kde
 13. de alg a alg jít, jet odkud kam
 14. a algn přejít na koho majetek ap.

Vyskytuje se v

alto: pasar por alto a alg(o)pominout, přejít bez povšimnutí co

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

canutas: pasarlas canutasvytrpět si svoje, mít to těžké, zkusit jako pes

cebra: paso de cebrazebra, přechod pro chodce

charco: cruzar/pasar el charco(od)jet za velkou louži

historia: pasar a la historiazapsat se do dějin

limpio: pasar a limpiopřepsat načisto text

pasar: pasar a la historiadostat se do historie

paso: a cada pasokaždou chvíli často

tamiz: pasar por el tamizpřesít

alargar: alargar el pasopřidat do kroku

año: el año pasadovloni, minulý rok

ave: ave de paso/migratoriatažný/stěhovavý pták

bomba: pasarlo bomba(parádně) si to užít

ceder: ceder el pasodát přednost v dopravě

chachi: pasarlo chachi (pirulí)báječně si to užít

desapercibido: pasar desapercibidozůstat nepovšimnutý

diapositiva: pasar/proyectar diapositivaspromítat diapozitivy

dificultad: pasar dificultadesmít potíže

ecuador: paso del ecuadoroslava absolvování poloviny studia

escoba: pasar la escoba a algzamést co

estrechez: pasar estrechecesmít bídu, žít v nedostatku

examen: pasar/aprobar exámenessložit zkoušky

mañana: pasado mañanapozítří

pasado: participio de pasadopříčestí minulé

peatón: paso de peatonespřechod (pro chodce)

subterráneo: paso subterráneopodchod, podjezd

uva: uva pasarozinka

acertar: Acertó a pasar por allí.Náhodou tudy šel.

aligerar: aligerar el pasopřidat do kroku

apuro: pasar apurostřít bídu s nouzí

aspirador: pasar la aspiradora por la alfombravyluxovat koberec

barrera: paso a nivel con barrerasželezniční přejezd se závorami

cedazo: pasar por el cedazopřesít, přecedit

criba: pasar por la cribaprosít

fregona: pasar la fregonavytřít podlahu

fronterizo: paso fronterizohraniční přechod

huevo: huevo pasado por aguavejce na měkko

moda: pasar(se) de modavyjít z módy

presupuesto: pasar del presupuestopřekročit rozpočet

prohibido: prohibido el pasovstup zakázán

soler: Suele pasar.Stává se to.

tortuga: hovor. a paso de tortugapomalu jako šnek, strašně pomalu

trapo: pasar el trapo (a/por alg)vytřít (hadrem) (co)

lista: pasar lista(u)dělat prezenci ve škole ap.

blesknout (se): pasar por la cabeza/menteblesknout hlavou myšlenka ap.

čas: tiempo futuro/presente/pasadobudoucí/přítomný/minulý čas

hraniční: paso fronterizohraniční přechod

jít: vstoupit pasar, entrar, na cestě continuar, seguirjít dál

krok: un paso en falsokrok vedle

minulost: ojeada al pasadopohled do minulosti

minulý: participio pasadoling. příčestí minulé

naměkko: huevo pasado por aguavejce naměkko

odeslat: pasar la facturaodeslat fakturu

parádně: pasarlo pipa/bomba, vulg. pasarlo de puta madreparádně si to užít

pohled: ojeada al pasado, retrospección pohled do minulosti

poslat: pasarposlat dál

postup: con el (paso de) tiempo(s) postupem času

povšimnout si: pasar por alto a alg algn, escaparse alg a algnnepovšimnout si čeho kdo

povšimnutí: pasar alg por altopřejít co bez povšimnutí

pro: paso de cebra/ peatonesdopr. přechod pro chodce

průliv: paso de DrakeDrakeův průliv

přednost: ceder/dejar el paso a algndát přednost komu v jízdě ap.

přecházet: pasar al poder de algnpřecházet do rukou koho

přechod: paso fronterizohraniční přechod

adelante: pasar adelantepokračovat, postupovat překonat obtíže

přejezd: paso a nivelúrovňový (železniční) přejezd

přejít: pasar al poder de algnpřejít do rukou koho

překračovat: desmedirse, extralimitarse, přen. pasar(se) de la raya, propasar el límitepřekračovat meze

překročit: extralimitarse en alg, pasar(se) de la raya, propasarse, propasar el límitepřen. překročit mez

být: ¿Qué (te) pasa?Co (ti) je?

cesta: abrir pasouvolnit cestu

co: ¿Qué pasa?Co je? co se děje

copak: ¿Qué pasa?Copak je?

dít se: ¿Qué pasa?Co se děje?

dlouhý: enviar un pase largosport. dát dlouhou přihrávku

dovnitř: Entre., Pasa., Entre, entre.Pojďte dovnitř.

extrém: pasar de un extremo a otrojít z extrému do extrému

fajn: (Nos) Lo hemos pasado bien.Měli jsme se fajn.

faktura: pasar la facturaodeslat fakturu

hranice: cruzar/pasar la fronterapřekročit hranice

kolem: ir de pasojet kolem

loňský: el año pasadoloňský rok

mít se: Lo pasamos fenomenal.Měli jsme se báječně.

móda: pasar de modavyjít z módy

nemuset: No tenía por qué pasar.Nemuselo se to stát.

odpovědnost: pasar la responsabilidad, expr. pasar la pelota a algnhodit odpovědnost na koho

pobývat: pasar cada verano en la playapobývat každé léto u moře

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

potíž: pasar dificultades, encontrarse en apurosmít potíže

provléct: pasar el hilo por el ojo de la agujaprovléct nit ouškem jehly

průjezd: prohibido el pasoprůjezd zakázán

pryč: Ya pasó.Už je to pryč.

předat: dar el relevo, pasar el testigo, přen. pasar la antorcha a algni přen. předat štafetu komu

předávat: dar el relevo, pasar el testigo, přen. pasar/entregar la antorcha a algni přen. předávat štafetu komu

přepojit: pasar la llamadapřepojit hovor

přestat: Dejó de llover., Pasó la lluvia.Přestalo pršet.

daň: pasar facturavybrat si svou daň

dříví: Deja que le pisoteen/pasen por encima.Nechá na sobě dříví štípat.

historie: pasar a la historiazapsat se do historie

chumelit (se): como si tal cosa, como si no pasara nadajako by se nechumelilo

krůček: dar el primer paso/los primeros pasos, hacer los primeros pinitos(u)dělat první krůčky

nechat: pasar alg por altonechat co bez povšimnutí

pozadí: pasar a un segundo planoustoupit do pozadí

průchod: dar paso a algdát průchod čemu

přát: Quien no se arriesga, no pasa la mar.Odvážnému štěstí přeje.