Hlavní obsah

soler

Intranzitivní slovesoconj mover

  1. mít ve zvykuSuelo levantarme a...Obvykle vstávám v..., Mám ve zvyku vstávat v...
  2. bývat, být častoSuele pasar.Stává se to.

Vyskytuje se v

profil: perfil del suelogeol. půdní profil

setřít: pasar la fregona, fregar el suelosetřít podlahu

v, ve: estar acostumbrado a alg, soler hacer algmít ve zvyku co

země: ¡Todos al suelo!voj. Všichni k zemi! povel

zvyk: soler hacermít ve zvyku

amorfní: componentes amorfos del suelozeměd. amorfní složky půdy

krytina: cubiertas de suelopodlahové krytiny

mýt: fregar los platos/el suelomýt nádobí/podlahu

na: en el suelona podlaze

nával: En el metro suelen haber apretones.V metru bývá nával.

podlaha: en el suelona podlaze

položit: ¡Ponlo en el suelo!Polož to na zem!

snídat: ¿Qué sueles desayunar?Co obvykle snídáš?

kotník: no llegar a algn a la suela del zapatonesahat komu po kotníky

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý

soler: Suelo levantarme a...Obvykle vstávám v..., Mám ve zvyku vstávat v...