Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) para, a/en favor de, porJsem pro. souhlasímEstoy de acuerdo.pro a proti argumenty ap.a favor y en contra
  2. (vyjadřuje účel, cíl) para, pordopr. přechod pro chodcepaso m de cebra/ peatonesumění pro uměníel arte por el arte
  3. (kvůli) por, a causa de, debido a
  4. (pokud jde o) paraPro děti je to zdravé.Es sano para los niños.smysl pro humorsentido m del humor
  5. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi)pro tentokrátpor esta vezpro případ, žepor si acaso, hovor. por si las moscasjednou pro vždyde una vez para siempre

Vyskytuje se v

banka: Evropská banka pro obnovu a rozvojBanco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

cyklista: pruh pro cyklistycarril de bicicletas

farář: poslat pro farářellamar al cura

host: pokoj pro hostycuarto de huéspedes

humor: smysl pro humorsentido de(l) humor

informace: informace pro turistyoficina de turismo

klad: (los) pros y (los) contrasklady a zápory

kočárek: kočárek pro panenkycochecito de muñecas

koš: koš (pro psa)bozal

mladistvý: nápravné zařízení pro mladistvécentro correccional para menores

organizace: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECDOrganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE

pán: expr. Pro pána boha! překvapení¡Dios (mío)!

pánbůh: Panebože!, Pro pánaboha!¡Por (amor de) Dios!

panenka: domeček pro panenkycasa de muñecas

paráda: být jen pro parádu být nepotřebnýservir solo de adorno

povyk: lit. Mnoho povyku pro nic W. ShakespeareMucho ruido y pocas nueces

proti: pro a proti důvody ap.en pro y en contra, pros y contras

přechod: přechod pro chodcepaso de peatones/de cebra

případ: pro případ, že...en el caso de que...

rajský: rajská hudba (pro uši)música celestial (para los oídos)

udělat se: udělat se pro sebe osamostatnit sehacerse independiente, emanciparse

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostídepartamento de relaciones públicas

vnitřní: med. léky pro vnitřní užitímedicamentos de uso interno

všechen, všechna, všechno: přen. děvče pro všechnochica para todo

začátek: pro začátek ...para empezar ...

změna: pro změnupara variar

zpřesnění: pro zpřesněnípara precisar

boží: Pro lásku boží!¡Por (el) amor de Dios!

cesta: cesta pro pěšícamino peatonal

doprovázet: Fue acompañado pro su guardaespaldas.Doprovázela ho jeho ochranka.

krása: smysl pro krásusentido de belleza

léčebna: léčebna pro dlouhodobě nemocnéhospital para enfermos crónicos

něco: Uděláš pro mě něco?¿Me haces un favor?

osoba: stůl pro dvě osobymesa para dos (personas)

povinnost: smysl pro povinnostsentido del deber

pruh: pruh pro autobusycarril bus

samý: Pro samou práci...Por tanto trabajo...

smysl: smysl pro humorsentido del humor

společnost: salonek pro uzavřenou společnost v restauraci ap.saloncillo /sala para fiestas privadas, reservado

zábava: dělat pro zábavuhacer por diversión/por placer

zavřít: Pro nemoc zavřeno.Cerrado por enfermedad.

zvaný: jen pro zvanésolo para los invitados

balzám: balzám pro dušibálsamo para el alma

kapitola: být kapitola sama pro sebeser capítulo aparte

potěšení: být potěšením pro očirecrear la vista

rána: Pro rány Boží!, Pro Kristovy rány!¡Por los clavos de Cristo!

slunce: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.El mar está lleno de peces.

svatý: Pro všechny svaté!¡Por todos los santos!

udělat: mít pro strach udělánono ser cobarde

vesnice: To je pro mě španělská vesnice.Esto es chino para mí.

vidět: pro stromy nevidět lesno ver el bosque por los árboles

vzduch: Jsi pro mě vzduch.Paso de ti., Me resbalas.

za: hovor. pro nic za nic bezdůvodněsin razón

adentro: sám pro sebe, v duchu říct si ap.para sus adentros

bus: jízdní pruh pro autobusycarril bus

carril: pruh pro autobusy/cyklistycarril bus/bici

confort: pro čí pohodlípara el confort de algn

dentro: hrabat pro sebebarrer hacia/para dentro

él: pro nějpara él

ella: pro nipara ella

ellas: pro něpara ellas

ellos: pro něpara ellos

lidia: býk pro býčí zápasytoro de lidia

oficina: turistická kancelář, informace pro turistyoficina de turismo

paso: přechod (pro chodce)paso de peatones/cebra

peatón: přechod (pro chodce)paso de peatones

premamá: obchod pro těhotnétienda premamá

riesgo: pro každý případ, proti všem rizikůma todo riesgo

sanatorio: léčebna pro duševně chorésanatorio mental

vosotros: pro vás, pro váš vlastní užitekpor vosotros mismos

accesible: přístupný pro postiženéaccesible para discapacitados

contra: los pros y los contras de algpro a proti, plusy a minusy, výhody a nevýhody čeho

evento: na/pro každý případ, v každém případěa cualquier evento

ir: jít pro chlebair (a) por el pan

: pro měpara mí

para: To je pro tebe.Es para ti.

por: jít pro chlebair por pan

principiante: kurz pro začátečníkycurso para principiantes

alcance: cenově dostupný pro všechnyal alcance de todas las fortunas

amor: pro lásku boží před prosbou, rozkazem ap.por (el) amor de Dios

pro: pro a proti argumenty ap.a favor y en contra