Hlavní obsah

Ir

Vyskytuje se v

carajo: jít do hajzluir al carajo

cerro: odchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řečiirse por los cerros de Úbeda

chutar: být lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačitir que chuta

copa: jít na skleničkuir(se) de copas

espárrago: jít do háje člověk, projekt ap.irse a freír espárragos

fuera: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua fuera

grano: jít k jádru (věci)ir al grano

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

ir: vzdát se cíle ap.dejarse ir

juerga: jít flámovat, vyrazit siir de juerga

lengua: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua afuera/fuera

lugar: nemístný, nepatřičnýfuera de lugar

mierda: skončit/být v hajzlu, jít do hajzluirse alg a la mierda

mundo: odejít z tohoto světa zemřítirse de este mundo

parte: nebýt důležitý, být zanedbatelnýno ir a ninguna parte

peor: jít od desíti k pětiir de mal en peor

pie: dát si majzla/pozor, být opatrnýandar/ir con los pies de plomo

porra: jít do hájeirse a la porra

qué: Kdepak!, Ani nápad!¡Qué va!

rueda: jít jako na drátkách dařit seir sobre ruedas

ser: aby toho nebylo málopor si fuera poco

si: aby toho nebylo málopor si fuera poco

uso: nepoužívaný, nenosící sefuera de uso

adelantado: jít napřed, jít vpředuir adelantado

alcance: Uložte mimo dosah dětí.Mantenga fuera del alcance de los niños.

alterne: jít se bavit/do společnostiir de alterne

buscar: stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.ir a buscar (a) alg(n)

cama: jít spátirse a la cama

caso: nepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věcifuera del caso

compra: jít na nákup(y)ir de compras

común: neobvykle, nezvykle, mimořádněfuera de lo común

desmedro: (být) na úkor čeho(ir) en desmedro de alg

detrás: jít po kom/čem, hledat koho/coandar/estar/ir detrás de alg(n)

detrimento: být ke škodě/na újmu komu/čemuir en detrimento de alg(n)

tapa: jít do baru na něco maléhoir de tapas

vacaciones: jet na dovolenouir de vacaciones

acampada: jet do kempu/stanovatir/salir de acampada

adónde: Kam jdeš?¿Adónde vas?

alocado: jednat bezhlavě/ztřeštěněir alocado

atajo: jít zkratkoutomar un atajo, ir por un atajo

autobús: jet autobusemir en autobús

avión: letět/cestovat letadlemir/viajar en avión

bicicleta: jet na koleir/montar en bicicleta

cacería: jít na honir de cacería

caza: jít na lovir de caza

dónde: Kam jdeš?¿(A) dónde vas?

excursión: jet na výletir de excursión

mío: Byla to moje chyba.Fue culpa mía.

nota: usilovat o vyznamenáníir para nota

parranda: jít na tah flámovatirse de parranda

playa: jít/jet k mořiir a la playa

por: jít po uliciir por la calle

puta: jít/chodit za děvkamair/andar de putas

quién: S kým jdeš?¿Con quién vas?

urna: jít k urnám/volitir/acudir a las urnas

gala: mít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šatyir/vestir de gala

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

chodit: chodit pěškyir andando

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

jakž: jít jakž takž o práci ap.expr. ir tirando

jet: jet autem/vlakemir en coche/tren

jezdit: jezdit na koleir/montar en bicicleta, koníček practicar el ciclismo

jít: Jdu pěšky.Voy a pie/andando.

konat: konat potřebu vyprazdňovat seir de cuerpo, evacuar el vientre, obrar

kosmetika: jít na kosmetikuir al salón de belleza

kutě: jít na kutěempiltrarse, irse a la cucha

mimo: být mimo provozestar fuera de servicio

camino: jít svou cestou, přen. jít si po své práciir su camino

na: jít na skleničkuir a tomar una copa

naproti: jít naproti komuir a buscar a algn

nebezpečí: mimo nebezpečífuera de peligro

postavení: sport. postavení mimo hrufuera de juego , órsay

proti: být proti komu/čemuir contra/en contra de, llevar la contra a alg(n), oponerse a alg

proud: plout po proudu/proti prouduir río abajo/arriba

provoz: mimo provozfuera de servicio

přetrhnout se: hovor. moci se přetrhnoutmít moc práce andar/bailar/ir de coronilla, chtít se zavděčit despizcarse

tam: tam venkufuera

vlak: jet vlakemir en tren

všechen, všechna, všechno: mimo vší pochybnostfuera de toda duda

aby: Měla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

být: být doma/venkuestar en/fuera de casa

cestovat: cestovat letadlemir en avión

dát: Co si dáš?¿Qué vas a tomar?

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

doktor: jít k doktoroviir al médico

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

dosah: mimo dosah dětífuera del alcance de los niños

doslech: mimo doslechfuera de alcance del oído, imposible de oír

dovolená: jet na dovolenouir de vacaciones

exkurze: jet na exkurzi kamir de excursión a alg

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

hora: jet na horyir a la montaña, jet lyžovat ir a esquiar

hrát: Zahrajeme si karty.Vamos a jugar a las cartas.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

jih: jít na jihir al sur

jíst: Nebudu jíst.No voy a comer.

kam: Kam jdeš?¿Adónde vas?

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

klepnout: expr. Mě z toho klepne!¡Me va a dar algo!

kolem: jet kolemir de paso

koncert: jít na koncertir a un concierto

koupat se: Jdu se koupat.Voy a bañarme.

křtít: Byl křtěn v...Fue bautizado en...

kůň: jet na konimontar/ir a caballo

lov: jít na lovir de caza

lyžovat: jít/jet lyžovatir a esquiar

metro: jet metremir en metro

moře: jet k mořiir a la playa

muset: Musím jít na záchod.Tengo que ir al lavabo.

nákup: jít na nákupir a comprar, (ir a) hacer la compra

návštěva: jít na návštěvu ke komuir de visita, ir a visitar a algn

nejraději: Nejraději bych tam nechodil.Preferiría no ir ahí.

nemuset: Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.

než: Než odejdeš ...Antes de que te vayas ...

odcházet: Odcházím.Me voy.

odjet: Odjel do práce.Se ha ido al trabajo.

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

on: Půjdu s ním.Voy con él.

pěšky: jít pěškyir a pie

pít: Co budete pít?¿Qué va a tomar?