Hlavní obsah

adelantado

Přídavné jméno

  1. por adelantado předem, dopředupagar por adelantadoplatit předem

Vyskytuje se v

adelante: pokračovat, postupovat překonat obtížepasar adelante

ir: mít úspěch v práci ap., prospívat, jít dobře ve škole ap.ir adelante

llevar: dokončit co, pokračovat v čemllevar adelante alg

ahora: odteď, od nynějškadesde ahora, de ahora en adelante

echado: předkloněnýechado adelante

más: později, potom, níže v textu ap.más adelante

adelanto: s desetiminutovým předstihemcon diez minutos de adelanto

dělat: dělat pokrokyprogresar, adelantar

dnešek: ode dneška v budoucnude hoy en adelante

předjíždění: zákaz předjížděníprohibido adelantar

přesunout: přesunout na dříveadelantar, anticipar

vyrozumět: vyrozumět předem o čemadelantar, anticipar alg

záloha: minimální zálohaadelanto mínimo

informovat: informovat předem o čem kohoadelantar, anticipar alg a algn

napřed: Hodiny jdou napřed.El reloj se adelanta.

pohnout: Pohni!¡Muévete!, rychle ¡Arrea!, ¡Tira (adelante)!

předem: platit předempagar por adelantado, anticipar el pago

adelantado: předem, dopředupor adelantado