Hlavní obsah

adelanto

Vyskytuje se v

adelante: pasar adelantepokračovat, postupovat překonat obtíže

ir: ir adelantemít úspěch v práci ap., prospívat, jít dobře ve škole ap.

llevar: llevar adelante algdokončit co, pokračovat v čem

ahora: desde ahora, de ahora en adelanteodteď, od nynějška

echado: echado adelantepředkloněný

más: más adelantepozději, potom, níže v textu ap.

adelanto: con diez minutos de adelantos desetiminutovým předstihem

dělat: progresar, adelantardělat pokroky

dnešek: de hoy en adelanteode dneška v budoucnu

předjíždění: prohibido adelantarzákaz předjíždění

přesunout: adelantar, anticiparpřesunout na dříve

vyrozumět: adelantar, anticipar algvyrozumět předem o čem

záloha: adelanto mínimominimální záloha

informovat: adelantar, anticipar alg a algninformovat předem o čem koho

napřed: El reloj se adelanta.Hodiny jdou napřed.

pohnout: ¡Muévete!, rychle ¡Arrea!, ¡Tira (adelante)!Pohni!

předem: pagar por adelantado, anticipar el pagoplatit předem

adelantado: por adelantadopředem, dopředu