Hlavní obsah

fuera

Vyskytuje se v

camino: jít svou cestou, přen. jít si po své práciir su camino

cantar: být hračkaser coser y cantar

carajo: jít do hajzluir al carajo

castigo: být za trestser de castigo

cerro: odchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řečiirse por los cerros de Úbeda

chicha: nebýt nic moc, být takový nijakýno ser ni chicha ni limonada

chutar: být lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačitir que chuta

colmo: být vrcholser el colmo

comido: být hračka/brnkačkaser pan comido

copa: jít na skleničkuir(se) de copas

cualquiera: být obyčejný smrtelníkser un(a) cualquiera

debido: jak se sluší (a patří)como es debido

decir: totiž, to znamená/jees decir/lo que se dice

dios: poprask, mela, bugrla de Dios es Cristo

dos: jako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.como dos y dos son cuatro

espárrago: jít do háje člověk, projekt ap.irse a freír espárragos

fiar: být důvěryhodnýser de fiar

fuera: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua fuera

grano: jít k jádru (věci)ir al grano

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

hambre: být chudý jak kostelní myšser un muerto de hambre

harina: být něco (úplně) jiného, být jináser harina de otro costal

imagen: být živoucí obraz kohoser la viva imagen de algn

ir: vzdát se cíle ap.dejarse ir

juerga: jít flámovat, vyrazit siir de juerga

jueves: nebýt nic divného, být normálníno ser nada del otro jueves

lengua: s vyplazeným jazykem, s jazykem na vestěcon la lengua afuera/fuera

lugar: nemístný, nepatřičnýfuera de lugar

más: a kromě toho, navíc, ba co víces más

mierda: skončit/být v hajzlu, jít do hajzluirse alg a la mierda

molestia: jestli dovolíte...si no es molestia

mundo: (od té doby), co je svět světem, co svět světem stojídesde que el mundo es mundo

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

o: neboli, takže, totižo sea

otro: nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/cono ser otro que alg(n)

parte: nebýt důležitý, být zanedbatelnýno ir a ninguna parte

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

pavo: nebýt k zahozeníno ser moco de pavo

peor: jít od desíti k pětiir de mal en peor

pie: dát si majzla/pozor, být opatrnýandar/ir con los pies de plomo

pomada: být skvělý, být něco extraser la pomada

porra: jít do hájeirse a la porra

qué: něco, cosino sé qué

querer: Když se chce, všechno jde.Querer es poder.

rueda: jít jako na drátkách dařit seir sobre ruedas

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

si: aby toho nebylo málopor si fuera poco

tan: (na)tolik, že, a to tak, že, až tak, žetan es así

trozo: být dobrák od kostiser un trozo de pan

tumba: mlčet jako hrobser una tumba

uso: nepoužívaný, nenosící sefuera de uso

adelantado: jít napřed, jít vpředuir adelantado

alcance: Uložte mimo dosah dětí.Mantenga fuera del alcance de los niños.

algo: I málo je něco., Lepší něco než nic.Algo es algo.

alterne: jít se bavit/do společnostiir de alterne

bestia: být hrubý na koho, hrubě nakládat s kýmser bestia con algn

buscar: stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.ir a buscar (a) alg(n)

cama: jít spátirse a la cama

capaz: být všeho schopnýser capaz de todo

caso: jde o to, že...el caso es que...

compra: jít na nákup(y)ir de compras

: ať je to kdokolisea quien sea

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: buď jak buďsea como sea, en todo caso

či: být, či nebýtser o no ser

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

dostání: být snadno k dostáníser fácil de conseguir

existovat: přestat existovatdejar de existir/ser, perecer

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

hrát: hrát hlavní roliser el protagonista, desempeñar el papel principal

chodit: chodit pěškyir andando

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

chybovat: Chybovat je lidské.Errar es humano.

jakž: jít jakž takž o práci ap.expr. ir tirando

jet: jet autem/vlakemir en coche/tren

jezdit: jezdit na koleir/montar en bicicleta, koníček practicar el ciclismo

aby: Měla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

ani: Ani nevím.Pues, no lo sé.

antitalent: být antitalent na coser negado para alg

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bezmocný: být bezmocnýser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadas

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

běžný: být běžnýser común/usual

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

cestovat: cestovat letadlemir en avión

co: Co je to?¿Qué es (esto)?

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

čas: Už je nejvyšší čas.Ya es la hora.

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

čest: být ctí pro kohoser una honra para algn

dát: Co si dáš?¿Qué vas a tomar?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dělat: Kolik to dělá?¿Cuánto es?

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

doktor: jít k doktoroviir al médico

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

dosah: mimo dosah dětífuera del alcance de los niños

doslech: mimo doslechfuera de alcance del oído, imposible de oír

dovolená: jet na dovolenouir de vacaciones

drahý: být drahý pro kohoser caro para algn

druhý: Je půl druhé.Es la una y media.

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

duch: v tomto duchude este modo, en este son

evidentní: Je evidentní, že...Es evidente que...

exkurze: jet na exkurzi kamir de excursión a alg

formalita: Je to jen formalita.Es mera formalidad.

fuška: Je to fuška.Se las trae., Es una faena.

geologický: geologická obdobíeras geológicas

hezky: Mějte se hezky!¡Qué todo os vaya bien!

hodina: Je deset hodin.Son las diez.

hodný: být na koho, ke komu hodnýser bueno con algn

hora: jet na horyir a la montaña, jet lyžovat ir a esquiar

hrdlička: přen. Jsou jako dvě hrdličky.Son como dos tortolitos.

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

inteligentní: Je dost inteligentní.Es muy inteligente.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

a: a protoasí es que, (y) por eso