Hlavní obsah

fuera

Vyskytuje se v

algo: Algo es algo.I málo je něco., Lepší něco než nic.

camino: ir su caminojít svou cestou, přen. jít si po své práci

cantar: ser coser y cantarbýt hračka

carajo: ir al carajojít do hajzlu

carajo: irse al carajopodělat se, jít do kytek/hajzlu plán ap.

castigo: ser de castigobýt za trest

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

chicha: no ser ni chicha ni limonadanebýt nic moc, být takový nijaký

chutar: ir que chutabýt lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačit

colmo: ser el colmobýt vrchol

comido: ser pan comidobýt hračka/brnkačka

copa: ir(se) de copasjít na skleničku

cualquiera: ser un(a) cualquierabýt obyčejný smrtelník

debido: como es debidojak se sluší (a patří)

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

dios: la de Dios es Cristopoprask, mela, bugr

dos: como dos y dos son cuatrojako že jedna a jedna jsou dvě potvrzení výroku ap.

espárrago: irse a freír espárragosjít do háje člověk, projekt ap.

fiar: ser de fiarbýt důvěryhodný

grano: ir al granojít k jádru (věci)

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

hambre: ser un muerto de hambrebýt chudý jak kostelní myš

harina: ser harina de otro costalbýt něco (úplně) jiného, být jiná

imagen: ser la viva imagen de algnbýt živoucí obraz koho

ir: dejarse irvzdát se cíle ap.

ir: ir adelantemít úspěch v práci ap., prospívat, jít dobře ve škole ap.

ir: ir a lo suyostarat se jen o svoje

ir: ir a toda hostiajet jak blázen autem ap.

ir: ir bienjít dobře, dařit se práce ap.

ir: ir de mal en peoralg(n) jít z kopce s kým/čím, zhoršovat se kdo/co, být hůř komu/čemu

ir: ir demasiado lejoszajít příliš daleko

ir: ir maljít špatně, nedařit se práce ap.

juerga: ir de juergajít flámovat, vyrazit si

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

lengua: con la lengua afuera/fueras vyplazeným jazykem, s jazykem na vestě

lengua: irse de la lenguanedat si pozor na pusu, pustit si pusu na špacír

lugar: fuera de lugarnemístný, nepatřičný

más: es mása kromě toho, navíc, ba co víc

mierda: irse alg a la mierdaskončit/být v hajzlu, jít do hajzlu

molestia: si no es molestiajestli dovolíte...

mundo: desde que el mundo es mundo(od té doby), co je svět světem, co svět světem stojí

mundo: El mundo es un pañuelo.Svět je malý.

mundo: irse de este mundoodejít z tohoto světa zemřít

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

o: o seaneboli, takže, totiž

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

parte: no ir a ninguna partenebýt důležitý, být zanedbatelný

parte: salva sea la partezadek

parte: ser juez y partenerozhodovat nezúčastněně

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pavo: no ser moco de pavonebýt k zahození

peor: ir de mal en peorjít od desíti k pěti

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

pomada: ser la pomadabýt skvělý, být něco extra

porra: irse a la porrajít do háje

qué: no quéněco, cosi

qué: qué yoco já vím, nevím, asi

qué: ¡Qué va!Kdepak!, Ani nápad!

querer: Querer es poder.Když se chce, všechno jde.

rueda: ir sobre ruedasjít jako na drátkách dařit se

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

ser: ¡Cómo es eso!To snad není možné!, Cože!

ser: ¿Cómo es que...?Jak to, že ...?

ser: como seajakkoli

ser: es quetotiž

ser: lo que seacokoli

ser: no ser nadanic (to) nebýt nemoc ap.

ser: no ser para menosnebýt jen tak být významný

ser: o seaneboli, čili

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

ser: puede sermožná, snad

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

tan: tan es así(na)tolik, že, a to tak, že, až tak, že

trozo: ser un trozo de panbýt dobrák od kosti

tumba: ser una tumbamlčet jako hrob

uso: fuera de usonepoužívaný, nenosící se

adelantado: ir adelantadojít napřed, jít vpředu

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

alterne: ir de alternejít se bavit/do společnosti

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

buscar: ir a buscar (a) alg(n)stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.

cama: irse a la camajít spát

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

caso: el caso es que...jde o to, že...