Hlavní obsah

lugar

Podstatné jméno mužské

  1. místo prostoryo en tu lugarjá na tvém místě
  2. místo část zemělugar de encuentromísto setkánílugar de nacimientomísto narozenílugar del crimen/delitomísto (zlo)činulugar sagradoposvátné místo
  3. vesnice, obec
  4. a alg chvíle, příležitost k čemuhaber lugar para algbýt vhodná chvíle k čemu

Vyskytuje se v

lugar: a como dé lugarjakkoli, jakýmkoli způsobem, jedno jak

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

común: lugar comúnčasto omílané téma, klišé

crimen: lugar del crimenmísto činu

duda: sin lugar a dudasnepochybně, určitě, jistě

nacimiento: lugar de nacimientomísto narození

sagrado: lugar sagradoposvátné místo

čin: lugar del crimenmísto (zlo)činu

místní: oración adverbial de lugarling. příslovečná věta místní

místo: lugar del crimenmísto činu

někam: a otra parte, a otro lugarněkam jinam

někde: en otra parte, en otro lugarněkde jinde

poslední: estar en el último lugarbýt na posledním místě

pravý: persona en su lugarčlověk na pravém místě

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu

rušný: lugar animado, přen. hervidero rušné místo

řada: en primer lugar, sobre todov první řadě především

setkání: lugar de encuentromísto setkání

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky

odlehlý: lugar alejadoodlehlé místo

prostora: lugares públicosveřejné prostory

sucho: Consérvese en un lugar seco.Uchovejte v suchu.

vžít se: ponerse en el lugar/el papel de algnvžít se do čí situace/role

za: primero, en primer lugarza prvé

zajímavost: lugar de interés turístico, atracción turísticaturistická zajímavost

slunce: buscar su lugar bajo el solhledat své místo na slunci

dar: dar lugar a algzpůsobit, vyvolat co