Hlavní obsah

lugar

Podstatné jméno mužské

  1. místo prostoryo en tu lugarjá na tvém místě
  2. místo část zemělugar de encuentromísto setkánílugar de nacimientomísto narozenílugar del crimen/delitomísto (zlo)činulugar sagradoposvátné místo
  3. vesnice, obec
  4. a alg chvíle, příležitost k čemuhaber lugar para algbýt vhodná chvíle k čemu

Vyskytuje se v

dar: dar lugar a algzpůsobit, vyvolat co

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

común: lugar comúnčasto omílané téma, klišé

crimen: lugar del crimenmísto činu

duda: sin lugar a dudasnepochybně, určitě, jistě

nacimiento: lugar de nacimientomísto narození

sagrado: lugar sagradoposvátné místo

čin: místo (zlo)činulugar del crimen

místní: ling. příslovečná věta místníoración adverbial de lugar

místo: místo činulugar del crimen

místo: ling. příslovečné určení místacomplemento circunstancial de lugar

místo: ling. příslovce místaadverbio de lugar

někam: někam jinama otra parte, a otro lugar

někde: někde jindeen otra parte, en otro lugar

poslední: být na posledním místěestar en el último lugar

pravý: člověk na pravém místěpersona en su lugar

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rušný: rušné místolugar animado, přen. hervidero

řada: v první řadě předevšímen primer lugar, sobre todo

setkání: místo setkánílugar de encuentro

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

místo: Já na tvém místě...Yo en tu lugar...

odlehlý: odlehlé místolugar alejado

prostora: veřejné prostorylugares públicos

sucho: Uchovejte v suchu.Consérvese en un lugar seco.

vžít se: vžít se do čí situace/roleponerse en el lugar/el papel de algn

za: za prvéprimero, en primer lugar

zajímavost: turistická zajímavostlugar de interés turístico, atracción turística

slunce: hledat své místo na sluncibuscar su lugar bajo el sol