Hlavní obsah

jistě

Vyskytuje se v

do: do jisté míryen cierta medida

míra: do jisté míryen cierta medida

ohled: v jistém ohleduen cierta manera, en cierto aspecto/sentido

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

vědět: Víš to jistě?¿Lo sabes con seguridad?

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.A cada cerdo le llega su San Martín.

sto: (být si jistý) na sto procent(estar seguro) al cien por cien

jistě: Vím to jistě.Lo sé con seguridad.