Hlavní obsah

qué

Zájmeno

  • ¿qué? co?, jaký?, který? v tázacích větách¿Y eso qué?A co má být?

Vyskytuje se v

haber: Není zač. odpověď na poděkováníNo hay de qué.

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!

por: proč?¿por qué?

qué: cizí názor, cizí míněníel qué dirán

para: K čemu?, Na co?¿Para qué?

huy: Jé, super!¡Huy, qué bien!

tratar: O co se jedná?, O co jde?¿De qué se trata?

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

jak: Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?

no: No a (co)?¿Y qué?

zač: Není zač. reakce na poděkováníDe nada., No hay de qué.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bát se: Čeho se bojíš?¿De qué tienes miedo?

co: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

což: Což takhle ...Y qué tal ...

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jednat se: O co/Oč se jedná?¿De qué se trata?

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

který: Ve kterém patře bydlíš?¿En qué piso vives?

lišit se: V čem se liší?¿En qué difieren?

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

mysl: Co máte na mysli?¿A qué se refiere?, ¿Qué tiene en mente?

myslet: Na co myslíš?¿En qué piensas?

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

o: O čem to je?¿De qué es?

: Oč jde/běží?¿De qué se trata?

odpočívat: Ať odpočívá v pokoji. o mrtvémQué descanse en paz.

po: Co je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?

potom: A co potom?¿Y luego qué?

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

smát se: Čemu se směješ?¿De qué te ríes?

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

vědět: Víš co?¿Sabes qué?

vůbec: Co je mi vůbec po tom?¿Y a mí qué me importa?

začít: Čím začneme?¿Con qué empezaremos?

zemřít: Na co zemřel?¿De qué murió?

živit se: Čím se živíš?¿De qué vives?, ¿A qué te dedicas?

algo: jaksi, trošku, poněkudalgo qué