Hlavní obsah

qué

Zájmeno

  • ¿qué? co?, jaký?, který? v tázacích větách¿Y eso qué?A co má být?

Vyskytuje se v

algo: algo quéjaksi, trošku, poněkud

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

por: ¿por qué?proč?

para: ¿Para qué?K čemu?, Na co?

huy: ¡Huy, qué bien!Jé, super!

tratar: ¿De qué se trata?O co se jedná?, O co jde?

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

jak: Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?

jak: Jak často?¿Con qué frecuencia?

no: No a (co)?¿Y qué?

zač: Není zač. reakce na poděkováníDe nada., No hay de qué.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bát se: Čeho se bojíš?¿De qué tienes miedo?

být: Co je ti po tom?¿A ti qué te importa?

co: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

co: Na co myslíš?¿En qué piensas?

co: Není za co. děkovat ap.No hay de qué.

což: Což takhle ...Y qué tal ...

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jednat se: O co/Oč se jedná?¿De qué se trata?

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

který: Ve kterém patře bydlíš?¿En qué piso vives?

lišit se: V čem se liší?¿En qué difieren?

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

mysl: Co máte na mysli?¿A qué se refiere?, ¿Qué tiene en mente?

myslet: Na co myslíš?¿En qué piensas?

nemuset: Nemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.

nemuset: Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.

o: O čem to je?¿De qué es?

o: O čem přemýšlíš?¿En qué piensas?

: Oč jde/běží?¿De qué se trata?

odpočívat: Ať odpočívá v pokoji. o mrtvémQué descanse en paz.

po: Co je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?

potom: A co potom?¿Y luego qué?

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

sloužit: Čím Vám mohu sloužit?¿En qué puedo ayudarle/servirle?

sloužit: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

smát se: Čemu se směješ?¿De qué te ríes?

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

vědět: Víš co?¿Sabes qué?

vůbec: Co je mi vůbec po tom?¿Y a mí qué me importa?

začít: Čím začneme?¿Con qué empezaremos?

zemřít: Na co zemřel?¿De qué murió?

živit se: Čím se živíš?¿De qué vives?, ¿A qué te dedicas?