Hlavní obsah

Zájmeno

  • , mně, mipo předl.de míode mnepara mípro měA mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

Vyskytuje se v

čest: hovor. na mou čestpor mi honor

div: No es raro que..., No me extraña que...Není divu, že...

divný: Me extraña que..., Me parece raro que...Je mi divné, že...

dle: dle mého názoruen/según mi opinión

: sin míbeze mě

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

mínění: Podle mého mínění...En/Según mi opinión...

mládí: za mého mládíen mis tiempos

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

parketa: To není moje parketa.No es lo mío.

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pohled: z mého pohledudesde mi punto de vista

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

přes, přese: přes mou mrtvoluhovor. por encima de mi cadáver

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

s, se: conmigose mnou

sám: por sí solosám od sebe

sotva: No (me lo) creo.To sotva.

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

vědět: ¡Qué sé yo!Copak já vím!

aby: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

ani: Ni (siquiera) me llamó.Ani mi nezavolal.

ano: Creo que sí.Myslím, že ano.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

bože: Bože můj!¡Dios mío!

brát: No me lo quites.Neber mi to.

břicho: Me duele el vientre.Bolí mě břicho.

být: Yo soy ...Já jsem ...

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dostat: Me entró miedo.Dostal jsem strach.

doufat: Espero que sí.Doufám, že ano.

dovolit: Permita que me presente.Dovolte, abych se představil.

dozvědět se: Me enteré de que..., Llegué a saber que...Dozvěděl jsem se, že...

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

dusit se: Me ahogo., Me estoy sofocando.Dusím se.

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

háček: Má to jeden háček.Tiene un pero.

hanba: Me da vergüenza.Je mi hanba.

hlava: Me duele la cabeza.Bolí mě hlava.

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

hrát: Te toca a ti.Hraješ. jsi na řadě

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

jmenovat se: Me llamo...Jmenuji se...

kašlat: (Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.Kašlu na to. je mi to fuk

maličkost: moje maličkost mi menda

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

que: yo que tújá na tvém místě, já být tebou

qué: qué sé yoco já vím, nevím, asi

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

gusto: Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověďEl gusto es mío.

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

nosotros: a nosotrosnám, nás

ti: de tiod tebe

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

alcance: Je to mimo moje možnosti.Está fuera de mi alcance.

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

avergonzar: Me avergüenza que...Stydím se, že...

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

entre: entre tú y yoty a já společně

garganta: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

infrascrito: Yo, el infrascrito...Já, níže podepsaný...

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

mareo: Me dan mareos.Točí se mi hlava.

mío: Byla to moje chyba.Fue culpa mía.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

opinión: podle mého názoruen mi opinión

óptica: Z mého hlediska...Desde mi óptica...

para: Es para ti.To je pro tebe.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

tampoco: Yo tampoco.Já taky ne.

vergüenza: Me da vergüenza.Stydím se.

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

cadáver: jen přes mou mrtvoluhovor. por encima de/sobre mi cadáver

decir: ¡no me digas!neříkej!, hovor. nekecej!