Hlavní obsah

yo

Zájmeno

  • yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

Vyskytuje se v

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

que: yo que tújá na tvém místě, já být tebou

qué: qué sé yoco já vím, nevím, asi

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

avergonzar: Me avergüenza que...Stydím se, že...

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

entre: entre tú y yoty a já společně

garganta: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

infrascrito: Yo, el infrascrito...Já, níže podepsaný...

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

mareo: Me dan mareos.Točí se mi hlava.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

tampoco: Yo tampoco.Já taky ne.

vergüenza: Me da vergüenza.Stydím se.

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

div: No es raro que..., No me extraña que...Není divu, že...

divný: Me extraña que..., Me parece raro que...Je mi divné, že...

: sin míbeze mě

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

s, se: conmigose mnou

sám: por mí mismo, yo mismojá sám bez pomoci ap.

sotva: No (me lo) creo.To sotva.

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

vědět: ¡Qué sé yo!Copak já vím!

aby: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

ani: Ni (siquiera) me llamó.Ani mi nezavolal.

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

břicho: Me duele el vientre.Bolí mě břicho.

být: Yo soy ...Já jsem ...

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

člověk: Me siento como nuevo.Cítím se jako nový člověk.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

do: Me voy a la cama.Jdu do postele. jít spát

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dostat: Me entró miedo.Dostal jsem strach.

dovolit: Permita que me presente.Dovolte, abych se představil.

dozvědět se: Me enteré de que..., Llegué a saber que...Dozvěděl jsem se, že...

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

dusit se: Me ahogo., Me estoy sofocando.Dusím se.

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

hanba: Me da vergüenza.Je mi hanba.

hlava: Me duele la cabeza.Bolí mě hlava.

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

jmenovat se: Me llamo...Jmenuji se...

kašlat: (Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.Kašlu na to. je mi to fuk

decir: ¡no me digas!neříkej!, hovor. nekecej!

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

krk: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

kromě: excepto yokromě mě

lechtat: Me hace cosquillas., Me cosquillea.Lechtá (mě) to.

lhát: ¡No me mientas!Nelži mi!

líbit se: Eso (no) me gusta.To se mi (ne)líbí.

líto: Me daba pena.Bylo mi ho líto.

malý: La camiseta me queda pequeña.Ta košile je mi malá.

milovat: Me encanta la pizza.Miluji pizzu.

místo: Yo en tu lugar...Já na tvém místě...

mladší: Es tres años menor que yo.Je o tři roky mladší než já.

moc: Me gusta mucho.Moc se mi líbí.

moct: No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.Já za to nemůžu.

motat se: Me mareo., La cabeza me da vueltas.Motá se mi hlava.

nalít: Me sirvió una taza de café.Nalila mi šálek kávy.

namluvit: Me hizo creer que era soltero.Namluvil mi, že je svobodný.

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

nápad: Tengo una idea., Se me ocurrió algo.Mám nápad.

napadat: No se me ocurre nada.Nic mě nenapadá.

natočit: La peluquera me moldeó el pelo.Kadeřnice mi natočila vlasy.

nechat: Déjamelo a mí.Nech mi to.

nejraději: Me gusta más la cerveza negra.Nejraději mám černé pivo.

nést: Ya no me soportan las piernas.Nohy už mne nenesou.

nevadit: No me molesta.Nevadí mi to.

obávat se: Me temo que...Obávám se, že...

odcházet: Me voy.Odcházím.

odskákat: ¡(Ya) Me las pagarás!, ¡Vas a pagar por eso!To si odskáčeš!

ohlížet se: No me hagas caso.Na mne se neohlížej.

oplatit: hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.Příště mi to oplatíš.

opravit: Corríjanme si me equivoco.Opravte mě, pokud se mýlím.