Hlavní obsah

yo

Zájmeno

  • yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

Vyskytuje se v

decir: ¡no me digas!neříkej!, hovor. nekecej!

decir: ¡qué me dices!cože!, neříkej!

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

: ¡a qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

: para podle mně, podle mého názoru

: por pro mě za mě, kdyby to záleželo na mě

que: yo que tújá na tvém místě, já být tebou

qué: qué sé yoco já vím, nevím, asi

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

alegrar: Me alegro de que...Mám radost, že...

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

avergonzar: Me avergüenza que...Stydím se, že...

ay: ¡Ay de !Běda mi!

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

entre: entre tú y yoty a já společně

garganta: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

gustar: Me gusta viajar.Rád cestuji., Mám rád cestování.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

infrascrito: Yo, el infrascrito...Já, níže podepsaný...

ir: Me voy a casar.Budu se ženit., Hodlám se ženit.

mareo: Me dan mareos.Točí se mi hlava.

: de ode mne

: para pro mě

: A no me gusta.Mně se to nelíbí.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

tampoco: Yo tampoco.Já taky ne.

vergüenza: Me da vergüenza.Stydím se.