Hlavní obsah

opinión

Podstatné jméno ženské

  1. názor, míněníen mi opiniónpodle mého názoruopinión públicaveřejné míněníopinión general/generalizadavšeobecné mínění
  2. pověst

Vyskytuje se v

público: opinión públicaveřejné mínění

dle: en/según mi opinióndle mého názoru

lpět: casarse con su opiniónpřen., hovor. lpět na svém názoru

měnit: cambiar de opiniónměnit názor(y)

mínění: En/Según mi opinión...Podle mého mínění...

názor: opinión comúnvšeobecný názor

podle: en/según mi opinión, a mi manera de verpodle mého názoru

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

veřejný: opinión públicaveřejné mínění

výzkum: encuesta de opinión públicavýzkum veřejného mínění

klonit se: inclinarse a la opinión de algnklonit se k názoru koho

opačný: opinión contrariaopačný názor

přiklánět se: Se inclina a la opinión que...Přiklání se k názoru, že...

rozležet se: Se lo ha repensado., Ha cambiado de opinión.Rozleželo se mu to.

rozmyslet si: Cambié de opinión.Rozmyslel jsem si to.

svůj, svá, své, svoje: Dime tu opinión.Řekni mi svůj názor.

udělat: formarse opiniónudělat si názor

vlastní: tener su propia opiniónmít vlastní názor

zastávat: sustentar la opiniónzastávat názor

změnit: cambiar de opiniónzměnit názor

výhybka: cambiar de opiniónpřehodit výhybku změnit názor ap.

opinión: opinión públicaveřejné mínění