Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (s důrazem na obsah, záměr ap.) de, sobre, porO čem to je?¿De qué es?O čem přemýšlíš?¿En qué piensas?(po)žádat o ruku kohopedir la mano a algn
  2. (časový údaj) a(v průběhu) en, duranteo půl pátéa las cuatro y mediao půlnocia medianocheo Vánocíchen Navidadčaj o pátété a las cinco
  3. (množství, rozsah) de
  4. (rozdíl míry)být o metr delšíser un metro más largobýt o rok starší než ...ser un año mayor que ...
  5. (nástroj) con
  6. (těsný dotyk, kontakt) con, contra, en

Vyskytuje se v

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

caso: el caso es que...jde o to, že...

código: código de circulaciónpravidla silničního provozu, vyhláška (o silničním provozu)

confianza: voto de confianzahlasování o důvěře, vyslovení důvěry vládě ap.

convenio: convenio de colaboraciónsmlouva o spolupráci

correo: aviso de correosoznámení o uložení zásilky

forzar: forzar una sonrisanuceně se usmát, pokusit se o úsměv

incógnita: mat. ecuación de una incógnitarovnice o jedné neznámé

intentona: intentona golpistapokus o státní převrat

matrimonio: pedir matrimonio(po)žádat o ruku

meteorológico: parte meteorológicozprávy o počasí, počasí relace

naturaleza: carta de naturalezapotvrzení o udělení občanství

nosotros: de nosotroso/z nás

paralela: paralelas asimétricasbradla o nestejné výši

parte: parte meteorológicozprávy o počasí

pedir: pedir disculpasomlouvat se, omluvit se, žádat o prominutí

acuse: acuse de recibopotvrzení o přijetí, dodejka

de: libro de la naturalezakniha o přírodě

en: en Navidado Vánocích

excusa: pedir excusas a algnpožádat o prominutí koho

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

nota: ir para notausilovat o vyznamenání

mañana: Mañana Dios dirá.Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.