Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (s důrazem na obsah, záměr ap.) de, sobre, porO čem to je?¿De qué es?O čem přemýšlíš?¿En qué piensas?(po)žádat o ruku kohopedir la mano a algn
  2. (časový údaj) a(v průběhu) en, duranteo půl pátéa las cuatro y mediao půlnocia medianocheo Vánocíchen Navidadčaj o pátété a las cinco
  3. (množství, rozsah) de
  4. (rozdíl míry)být o metr delšíser un metro más largobýt o rok starší než ...ser un año mayor que ...
  5. (nástroj) con
  6. (těsný dotyk, kontakt) con, contra, en

Vyskytuje se v

cabeza: přijít o rozum, ztratit hlavuperder la cabeza

caso: jde o to, že...el caso es que...

código: pravidla silničního provozu, vyhláška (o silničním provozu)código de circulación

confianza: hlasování o důvěře, vyslovení důvěry vládě ap.voto de confianza

convenio: smlouva o spolupráciconvenio de colaboración

correo: oznámení o uložení zásilkyaviso de correos

forzar: nuceně se usmát, pokusit se o úsměvforzar una sonrisa

incógnita: rovnice o jedné neznámémat. ecuación de una incógnita

intentona: pokus o státní převratintentona golpista

matrimonio: (po)žádat o rukupedir matrimonio

meteorológico: zprávy o počasí, počasí relaceparte meteorológico

naturaleza: potvrzení o udělení občanstvícarta de naturaleza

nosotros: o/z násde nosotros

paralela: bradla o nestejné výšiparalelas asimétricas

parte: zprávy o počasíparte meteorológico

pedir: omlouvat se, omluvit se, žádat o prominutípedir disculpas

acuse: potvrzení o přijetí, dodejkaacuse de recibo

de: kniha o přírodělibro de la naturaleza

en: o Vánocíchen Navidad

excusa: požádat o prominutí kohopedir excusas a algn

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

nota: usilovat o vyznamenáníir para nota

mañana: Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.Mañana Dios dirá.