Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (s důrazem na obsah, záměr ap.) de, sobre, porO čem to je?¿De qué es?O čem přemýšlíš?¿En qué piensas?(po)žádat o ruku kohopedir la mano a algn
  2. (časový údaj) a(v průběhu) en, duranteo půl pátéa las cuatro y mediao půlnocia medianocheo Vánocíchen Navidadčaj o pátété a las cinco
  3. (množství, rozsah) de
  4. (rozdíl míry)být o metr delšíser un metro más largobýt o rok starší než ...ser un año mayor que ...
  5. (nástroj) con
  6. (těsný dotyk, kontakt) con, contra, en

Vyskytuje se v

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: más o menospřibližně, asi, víceméně

o: o ... obuď ..., (a)nebo

ser: o seaneboli, čili

vida: a vida o muertes ohrožením života operace ap., nevyhnutelný

cabeza: přijít o rozum, ztratit hlavuperder la cabeza

caso: jde o to, že...el caso es que...

código: pravidla silničního provozu, vyhláška (o silničním provozu)código de circulación

confianza: hlasování o důvěře, vyslovení důvěry vládě ap.voto de confianza

convenio: smlouva o spolupráciconvenio de colaboración

correo: oznámení o uložení zásilkyaviso de correos

después: antes o despuésdříve nebo později se to stejně stane ap.

forzar: nuceně se usmát, pokusit se o úsměvforzar una sonrisa

incógnita: rovnice o jedné neznámémat. ecuación de una incógnita

intentona: pokus o státní převratintentona golpista

menos: más o menosvíceméně

temprano: (más) tarde o (más) tempranodříve či později

acuse: potvrzení o přijetí, dodejkaacuse de recibo

de: kniha o přírodělibro de la naturaleza

en: o Vánocíchen Navidad

excusa: požádat o prominutí kohopedir excusas a algn

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

verdadero: verdadero o falsopravdivý či nepravdivý, pravda či lež

mañana: Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.Mañana Dios dirá.

a: oa nebo

anebo: o...o, bien...bien, ora...orabuď... (a)nebo

boj: lucha a muerte, lucha a vida o muerteboj na život a na smrt

buď: o... o, bien... bienbuď... (a) nebo

či: ser o no serbýt, či nebýt

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

méně: más o menosvíce či méně

náhoda: dejar a la suerte, echar a cara o cruzponechat náhodě

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

orel: ¿Águila o sol?, ¿Cara o cruz?Panna nebo orel?

panna: ¿cara o cruz?, ¿águila o sol?panna nebo orel?

po: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

dřív: tarde o tempranodřív nebo později

jinak: dicho de otro modo, o seajinak řečeno

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

minus: más o menosplus minus

plus: más o menosplus minus přibližně

střelit: ¡Alto o disparo!Stůj nebo střelím!

tak: así o asá, así que asá, así que asadoexpr., hovor. ať tak či tak

bolsa: bolsa o la vida!Peníze nebo život!