Hlavní obsah

forzar

Vyskytuje se v

fuerza: sílyfuerzas

par: opačné sílypar de fuerzas

armado: ozbrojené sílyfuerzas armadas

centrífugo: odstředivá sílafyz. fuerza centrífuga

centrípeto: dostředivá sílafyz. fuerza centrípeta

forzar: nuceně se usmát, pokusit se o úsměvforzar una sonrisa

mayor: vyšší mocpráv. fuerza mayor

motriz: hybná sílafuerza motriz

locomotriz: hybná sílafuerza locomotriz

por: siloupor fuerza

donucení: z donucenísilou por (la) fuerza, psychický nátlak ap. por obligación

dvojice: fyz. dvojice silpar de fuerzas

gravitační: gravitační sílafuerza de la gravedad

hybný: fyz. hybná sílafuerza motriz

kazajka: svěrací kazajkacamisa de fuerza

koňský: tech. koňská sílafuerza de caballo

nabírat: nabírat sílyrecobrar fuerzas, hovor. cargar las pilas, odpočinout si refrescar, po nemoci ap. rehacerse

nabrat: nabrat sílyrecobrar/renovar fuerzas, hovor. cargar las pilas, odpočinout si refrescarse, po nemoci ap. rehacerse

nuceně: nuceně se usmátforzar una sonrisa

ozbrojený: voj. ozbrojené sílyfuerzas armadas

síla: elektrická sílafuerza eléctrica

svěrací: svěrací kazajkacamisa de fuerza

tažný: fyz. tažná sílafuerza de tracción

vůle: síla vůlefuerza de la voluntad, voluntarismo

vynaložit: vynaložit obrovské úsilísacar fuerzas de flaqueza

vynutit si: vynutit si čí souhlaslograr por fuerza el acuerdo de algn

zvyk: síla zvykufuerza de la costumbre

nadpozemský: nadpozemské sílyfuerzas sobrenaturales

nutit: nutit koho k jídluforzar a algn a comer

odpudivý: odpudivá sílafuerza de repulsión

odstředivý: fyz. odstředivá sílafuerza centrífuga

pokraj: být na pokraji svých silestar al límite de sus fuerzas

všechen, všechna, všechno: ze všech silcon todas fuerzas, a todo poder

sto: o sto šesta destajo, con todas las fuerzas

camisa: svěrací kazajkacamisa de fuerza