Hlavní obsah

común

Vyskytuje se v

helecho: kapraď samechelecho macho (común)

sentido: zdravý rozumsentido común

acuerdo: všeobecná shodaacuerdo común

denominador: společný jmenovateldenominador común

derecho: občanské právoderecho civil/común

divisor: společný dělitelcomún divisor

fosa: masový hrobfosa común

lechuza: sova pálenálechuza común

mínimo: nejmenší společný násobekmat. mínimo común múltiplo

periquito: papoušek vlnkovaný, andulka vlnkovanáperiquito común

sal: kuchyňská sůlsal común

červotoč: červotoč proužkovanýcarcoma común

gekon: gekon zedníestelión , salamanquesa común

hraboš: hraboš polnícampañol común

hrob: společný hrobfosa común

jasan: jasan ztepilýfresno común

klíč: očkový oboustranný klíčllave de estrella común

krkavec: krkavec velkýcuervo común

kuchyňský: kuchyňská sůlsal común/ de cocina

logaritmus: dekadický logaritmuslogaritmo común

mít: mít něco společného s kým/čímtener algo en común con alg(n)

násobek: nejmenší společný násobekmínimo común múltiplo

názor: všeobecný názoropinión común

olše: olše lepkaváaliso común/negro

pstruh: pstruh obecnýtrucha común

ropucha: ropucha obecnásapo común

rozum: zdravý/selský rozumsentido común, tino

skvrnitý: zool. mlok skvrnitýsalamandra común

společný: mat. společný jmenovateldenominador común

sýkora: sýkora modřinkaherrerillo común

trh: společný trhmercado común

vlaštovka: vlaštovka obecnágolondrina común

vlk: zool. vlk obecnýlobo común

zajíc: zool. zajíc polníliebre europea/común

zdravý: zdravý rozumsentido común

běžný: být běžnýser común/usual

masový: masový hrobfosa común

řeč: najít společnou řečencontrar un lenguaje común

selský: selský rozumsentido común

común: společně, dohromadyen común