Hlavní obsah

común

Vyskytuje se v

helecho: helecho macho (común)kapraď samec

sentido: sentido comúnzdravý rozum

acuerdo: acuerdo comúnvšeobecná shoda

denominador: denominador comúnspolečný jmenovatel

derecho: derecho civil/comúnobčanské právo

divisor: común divisorspolečný dělitel

fosa: fosa comúnmasový hrob

lechuza: lechuza comúnsova pálená

mínimo: mat. mínimo común múltiplonejmenší společný násobek

periquito: periquito comúnpapoušek vlnkovaný, andulka vlnkovaná

sal: sal comúnkuchyňská sůl