Hlavní obsah

derecho

Přídavné jménopp irreg de dirigir

  1. pravý noha ap.anat. aurícula derechapravá předsíň srdceanat. ventrículo derechopravá komora srdce
  2. rovný, přímý čára ap., vzpřímenýcaminar derechojít/chodit vzpřímeně
  3. přímý bez oklik, okolků

Podstatné jméno mužské

  1. právo soubor pravidelderecho administrativosprávní právoderecho civil/comúnobčanské právoderecho constitucionalústavní právoderecho consuetudinariozvykové právoderecho internacionalmezinárodní právoderecho laboralpracovní právo
  2. právo, práva vědní obor
  3. práva fakulta
  4. a/de alg právo, nárok na co, oprávnění k čemuderecho de asiloprávo na azylderechos de autorautorská právaderechos humanos/civileslidská/občanská práva
  5. derechos honorář

Vyskytuje se v

derecho: derechoshonorář

hecho: hecho y derechozralý osoba, dospělý

mano: mano derechapravá ruka pomocník

pie: con el pie derecho/izquierdopravou/levou nohou vykročit ap.

canónico: derecho canónicokanonické právo

civil: derechos civilesobčanská práva

consuetudinario: derecho consuetudinariozvykové právo

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

ignorancia: práv. ignorancia de derechoneznalost zákona

laboral: derecho laboralpracovní právo

mercantil: derecho mercantilobchodní právo

punitivo: derecho punitivotrestní právo

reivindicación: reivindicación del derechodomáhání se práva

a: a la derechanapravo, vpravo

autodeterminación: derecho a la/de autodeterminaciónprávo na sebeurčení

derecha: girar a la derechazahnout doprava

internacional: práv. derecho internacionalmezinárodní právo

veto: derecho a vetoprávo veta

autorský: derechos de autorautorská práva

azyl: derecho de asiloprávo na azyl

civilní: derecho/juzgado/proceso civilcivilní právo/soud/proces

hmotný: derecho materialpráv. hmotné právo

lidský: derechos humanospráv. lidská práva

listina: Carta de los derechos fundamentalesListina základních lidských práv a svobod

mezinárodní: derecho internacionalpráv. mezinárodní právo

nárok: derecho legítimopráv. nárok ze zákona

nepsaný: derecho no escrito, uso práv. nepsaný zákon

občanský: derechos civilesobčanská práva

objektivní: derecho objetivopráv. objektivní právo

ochrana: protección de los derechos de autorochrana autorských práv

pracovní: derecho laboralpracovní právo

pravice: estrechar a algn la derechapotřást komu pravicí

pravidlo: ley de la mano derechafyz. pravidlo pravé ruky

právnický: facultad de derechoprávnická fakulta

právo: derecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucionalcírkevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právo

pravý: regla de la mano derechapravidlo pravé ruky

přednostní: prerrogativa , derecho de prioridadpřednostní právo

psaný: derecho escritopráv. psané právo

ruka: mano derechapravá ruka

stát: Estado democrático/de derechodemokratický/právní stát

strana: lado derecho/izquierdo de la ecuaciónmat. levá/pravá strana rovnice

subjektivní: derecho subjetivopráv. subjektivní právo

trestní: derecho /sistema /código penaltrestní právo/řád/zákoník

v, ve: estar en su derechobýt v právu

vlastnický: derecho propietariovlastnické právo

vysílací: derechos de emisiónvysílací práva

zarovnat: hacer la alineación derecha/izquierda/centrada/justificada del textozarovnat text zprava/zleva/na střed/do bloku

doprava: Gire a la derecha.Zabočte doprava.

interpelace: derecho de interpelarprávo interpelace

milost: derecho de graciaprávo udělovat/udělit milost

napadat: cojear del pie derechonapadat na pravou nohu

odbočit: girar a la derecha/izquierdaodbočit doprava/doleva

předkupní: derecho de adquisición preferentepředkupní právo

zabočit: girar a la izquierda/derechazabočit vlevo/vpravo

opravdový: hombre hecho y derechoopravdový chlap

rovný: más derecho que una velarovný jako svíčka

vykročit: levantarse con el pie derechovykročit správnou nohou dobře začít

camino: camino derechopřímá cesta k dosažení záměru