Hlavní obsah

mercantil

Vyskytuje se v

sociedad: sociedad mercantilobchodní společnost

označení: marca mercantilobchodní označení značka

rejstřík: registro mercantilobchodní rejstřík

živnostenský: oficina del registro mercantilživnostenský úřad

tržní: economía mercantiltržní hospodářství

mercantil: derecho mercantilobchodní právo