Hlavní obsah

hecho

Vyskytuje se v

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: hacer el amormilovat se souložit

asco: hacer ascos a algopovrhnout čím, ohrnovat nos nad čím

bien: hacer bienpomáhat, činit dobro, prospívat

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

cosa: a cosa hechanajisto, na jistotu

daño: hacer daño a algnublížit, uškodit komu

dedo: hacer dedostopovat na silnici

derecho: hecho y derechohotový, úplný dospělý, vyzrálý

falta: hacer faltabýt zapotřebí, chybět

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

frase: frase hechaustálené spojení, fráze

frente: hacer frente a alg(n)čelit komu/čemu

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

hacer: hacer(se)dělat ze sebe hlupáka ap.

hecho: a lo hecho, pechouž se stalo, už se nedá nic dělat

hincapié: hacer hincapié en algdůrazně trvat na čem, zdůraznit co, klást důraz na co

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

humo: hacerse humovypařit se zloděj ap.

longui: hacerse el longui(s)dělat hluchýho/blbýho schválně nereagovat

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

novillo: hacer novilloschodit za školu, ulejvat se

pie: hacer piedosáhnout na dno bazénu ap.

pipí: hacer pipívyčurat se, čurat

pis: hacer pisvyčurat se, čurat

plaza: hacer plazanakupovat na trhu

poco: hace poconedávno, před krátkou dobou

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

primo: hacer el primobýt za vola, dělat ze sebe hlupáka

puñeta: hacer la puñetaotravovat

sombra: hacer sombrazastiňovat významem ap.

tránsito: hacer tránsitopřenocovat v ubytovnách ap.

valer: hacer valeruplatnit svá práva ap.

vez: hacer las vecesde alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/co

albondiguilla: dět. hacer albondiguillasvrtat se/dloubat se v nose

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

amigo: hacerse amigosspřátelit se

añicos: hacer añicosrozbít na padrť, roztřískat

apuesta: hacer apuesta de algvsadit se o co

caca: hacer(se) cacavykakat se, pokakat se, kakat

caer: hacer caer (a) alg(n)shodit koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

cama: hacer la camaustlat postel

camping: hacer campingkempovat

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čem

caricia: hacer caricias a alg(n)hladit, laskat koho/co, mazlit se s kým/čím

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

comprender: hacerse comprenderdomluvit se, dorozumět se cizím jazykem

constar: hacer constardát jasně najevo

cosquillas: hacer cosquillas a algnlechtat koho

criminal: hecho criminaltrestný čin

agua: hacer aguaalg téct do čeho, nabírat vodu co loď

deporte: hacer deportesportovat

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

distinción: hacer distinciónrozlišovat

donativo: hacer donativo de algdarovat co

efecto: hacer efectopůsobit, mít účinek, účinkovat vliv ap.

ejercicio: hacer ejerciciocvičit

elección: hacer elecciónvybrat (si), zvolit (si) vybrat

entrega: hacer entrega de algpředat, odevzdat, dodat, vydat, doručit co

esbozo: hacer esbozo de algnačrtnout co

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

esfuerzo: hacer esfuerzo(s) para/por algusilovat o co, namáhat se kvůli čemu, snažit se o co

esperar: hacer(se) esperarnechat (na sebe) čekat

feo: hacer un feo a algnurazit koho

footing: hacer footingběhat, věnovat se běhání kondičnímu

apoštol: Hechos de los Apóstolesbibl. Skutky apoštolů

apríl: hacer una inocentada a algnvyvést aprílem koho

: haga lo que hagaať dělá co dělá

bilancovat: hacer balance de la vidabilancovat (svůj) život

bolest: hacer sufrir a algnzpůsobit komu bolest

čekat: hacer colačekat ve frontě

dělat: hacer compañía a algndělat společnost komu

div: hacer milagrosdělat divy

dlouho: ¿cuánto tiempo hace?jak dlouho už?

fór: hacerse rogar para algdělat fóry s čím

fronta: hacer cola para algstát ve frontě na co

hrát: hacer comediahrát komedii

hrát si: hacerse el mártirpřen. hrát si na chudáka

inventura: hacer el inventariodělat inventuru

kariéra: hacer carreraudělat kariéru

kufr: hacer la(s) maleta(s), hovor., i přen. liar los bártulossbalit kufry

armáda: estar en el servicio, hacer el servicio (militar)sloužit v armádě

asi: hace aproximadamente una semanaasi před týdnem

běžka: hacer esquí de fondojezdit na běžkách

být: Hace frío.Je zima.

cimprcampr: hacer alg añicos/pedazosrozbít co na cimprcampr

cvičit: hacer aeróbiccvičit aerobik

dát: dejarse hacer un masajedát si masáž

dát se: ¿Sería posible hacerlo?Dalo by se to udělat?

dávno: Hace mucho que lo sé.To vím už dávno.

dbát: no hacer caso a algnedbat čeho

dělat se: Se hace el importante.Dělá se důležitým.

diagnóza: hacer una diagnosisstanovit diagnózu

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

dokázat: Logró hacerlo., Lo consiguió.Dokázal to.

doprošovat se: hacerse de rogarnechat se doprošovat

dřep: hacer una sentadillaudělat dřep

dusno: Hace un calor sofocante.Je dusno.

fotokopie: hacer fotocopias del libropořizovat fotokopie (z) knihy

fuška: hacer chapuzaschodit na fušky

grogy: Estoy hecho polvo.Jsem úplně grogy.

hezky: Hace buen tiempo.Je hezky.

hodit se: hacer buena pareja con algnhodit se ke komu

horko: Hace calor.Je horko.

chladno: Hace frío.Je chladno.

chodit: hacer novillospřen. chodit za školu

chtít: ¿Quiere Ud. que lo haga?Chcete, abych to udělal?

jaký: ¿Qué tiempo hará mañana?Jaké bude zítra počasí?

jít: ¿Sería posible (hacerlo)?Šlo by to?

kde: ¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?Kde se tu bereš?

klidně: No dudaría en hacerlo.Klidně by to udělal.

laskavost: Hágame el favor de...Prokažte mi laskavost...

legrace: bromear, hacer bromas, estar de cachondeodělat si legraci žertovat

lechtat: Me hace cosquillas., Me cosquillea.Lechtá (mě) to.

lze: Es posible hacerlo.Lze to udělat.

minuta: hacer alg en un minutoudělat co v minutě

mít: tener muchas cosas que hacermít toho moc na práci

moct: Hago lo que puedo.Dělám, co můžu.

moldánky: hacer pucherosnatahovat moldánky

beton: estar hecho, ser ciertobýt na beton

brouk: hacerse el desentendidodělat mrtvého brouka

čára: hacer borrón y cuenta nuevaudělat tlustou čáru za minulostí

divadlo: hacer un drama a algnhrát na koho divadlo

dohodnout se: hacer buena liga con algnhovor. dohodnout se s kým

drahota: hacerse rogardělat drahoty nechat se prosit

historie: formar/hacer épocavejít do historie být převratný

hloupý: hacerse el tontodělat ze sebe hloupého

hluchý: hacerse el sordodělat se hluchým

hromádka: estar hecho un desastrevypadat jako hromádka neštěstí

iluze: hacerse ilusionesdělat si iluze

jaksepatří: hacer alg como Dios mandaudělat co jaksepatří