Hlavní obsah

hecho

Vyskytuje se v

agua: hacer aguaalg téct do čeho, nabírat vodu co loď

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

agua: hacérsele a algn (un) agua la bocadělat si chutě/laskominy kdo

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amor: hacer el amormilovat se souložit

asco: hacer ascos a algopovrhnout čím, ohrnovat nos nad čím

bien: hacer bienpomáhat, činit dobro, prospívat

caso: a caso hechozáměrně, úmyslně, schválně

caso: hacer caso omisode alg nevšímat si čeho, nebrat v úvahu co, nevěnovat pozornost čemu

caso: hacer casoa alg(n) věnovat pozornost komu/čemu, všímat si koho/čeho

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

cosa: a cosa hechanajisto, na jistotu

daño: hacer daño a algnublížit, uškodit komu

dedo: hacer dedostopovat na silnici

derecho: hecho y derechohotový, úplný dospělý, vyzrálý

falta: hacer faltabýt zapotřebí, chybět

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

frase: frase hechaustálené spojení, fráze

frente: hacer frente a alg(n)čelit komu/čemu

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

hacer: hacer(se)dělat ze sebe hlupáka ap.

hacer: a medio hacerrozdělaný, rozpracovaný, nedodělaný

hacer: hacer buenas migas con algndobře si rozumět, být zadobře s kým

hacer: hacer cara a algčelit problémům ap.

hacer: hacer caso(a) alg(n) poslouchat, dát na koho/co

hacer: hacer caso omiso de alg(n)opominout, nemít na paměti koho/co, nebrat zřetel na koho/co

hacer: hacer de tripas corazónpřemoci se, překonat se

hacer: hacer dinerovydělat peníze

hacer: hacer el amormilovat se souložit

hacer: hacer el favor de algudělat laskavost čím

hacer: hacer faltabýt třeba/zapotřebí

hacer: hacer fuegozahájit palbu

hacer: hacer furorbýt v módě, letět

hacer: hacer la pelota a algnpodlézat, vlichocovat se komu

hacer: hacer novillosjít za školu

hacer: hacer piedosáhnout na dno v bazénu ap.

hacer: mandar a hacer gárgarasposlat k šípku

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

hincapié: hacer hincapié en algdůrazně trvat na čem, zdůraznit co, klást důraz na co

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

humo: hacerse humovypařit se zloděj ap.

longui: hacerse el longui(s)dělat hluchýho/blbýho schválně nereagovat

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

novillo: hacer novilloschodit za školu, ulejvat se

pie: hacer piedosáhnout na dno bazénu ap.

pipí: hacer pipívyčurat se, čurat

pis: hacer pisvyčurat se, čurat

plaza: hacer plazanakupovat na trhu

poco: hace poconedávno, před krátkou dobou

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

primo: hacer el primobýt za vola, dělat ze sebe hlupáka

puñeta: hacer la puñetaotravovat

sombra: hacer sombrazastiňovat významem ap.

tránsito: hacer tránsitopřenocovat v ubytovnách ap.

valer: hacer valeruplatnit svá práva ap.

vez: hacer las vecesde alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/co

albondiguilla: dět. hacer albondiguillasvrtat se/dloubat se v nose

alusión: hacer alusiones a alg(n)dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/co

amigo: hacerse amigosspřátelit se

añicos: hacer añicosrozbít na padrť, roztřískat

apuesta: hacer apuesta de algvsadit se o co

caca: hacer(se) cacavykakat se, pokakat se, kakat

caer: hacer caer (a) alg(n)shodit koho/co

caja: hacer cajadělat/počítat pokladnu sčítat tržbu

cama: hacer la camaustlat postel

camping: hacer campingkempovat

canguro: hacer de cangurohlídat děti

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho

caricia: hacer caricias a alg(n)hladit, laskat koho/co, mazlit se s kým/čím

caridad: hacer la caridaddát almužnu, přispět na chudé

carrera: hacer carrera(u)dělat kariéru

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

cerdada: hacer cerdadas a algndělat sviňárny komu

chiste: hacer chistesdělat si legraci, vtipkovat, žertovat

cola: hacer colačekat/stát ve frontě

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

comprender: hacerse comprenderdomluvit se, dorozumět se cizím jazykem

constar: hacer constardát jasně najevo

cosquillas: hacer cosquillas a algnlechtat koho

criminal: hecho criminaltrestný čin

deporte: hacer deportesportovat

diana: hacer/dar en la dianastrefit se do černého

distinción: hacer distinciónrozlišovat

donativo: hacer donativo de algdarovat co

efecto: hacer efectopůsobit, mít účinek, účinkovat vliv ap.

ejercicio: hacer ejerciciocvičit

elección: hacer elecciónvybrat (si), zvolit (si) vybrat