Hlavní obsah

daño

Vyskytuje se v

daño: hacer daño a algnublížit, uškodit komu

colateral: daño colateralcivilní ztráty ve válce

resarcimiento: resarcimiento por daños corporalesodškodnění za ublížení na zdraví

poškození: daño a la propiedad ajenapráv. poškození cizí věci

ublížit: hacerse daño, perjudicarse, herirseublížit si

uškodit: hacerse daño, dañarse, perjudicarseuškodit si

věcný: daños materialesvěcná škoda

vyplácet: indemnizar, resarcir, compensar el dañovyplatit odškodné

vyplatit: indemnizar, resarcir a algn, compensar el daño a algnvyplatit komu odškodné

nerad: dañar/lastimar sin querer a algnnerad ublížit komu

odškodnění: indemnizaciones por daños corporalesodškodnění za ublížení na zdraví

něco: hacerse dañoudělat si něco zranit se