Hlavní obsah

čin

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (skutek, počin) hecho m, acto m(hrdinský) hazaña fmísto (zlo)činulugar m del crimenpráv. trestný čindelito m penal
  2. (činnost) acción f, actividad f

Vyskytuje se v

chytit: přen. chytit při činu kohopillar a algn con las manos en la mesa, coger a algn con el hurto en las manos

místo: místo činulugar del crimen

násilný: násilný činhecho violento

podstata: práv. skutková podstata trestného činucuerpo del delito

při: při činu přistihnout ap.en flagrante, hovor. con las manos en la masa

přistihnout: přistihnout při činucoger en el acto, přen. coger con las manos en la masa

trestný: práv. trestný čindelito (penal), crimen

vydírání: práv. trestný čin vydíránídelito de extorsión

myšlenka: proměnit myšlenku v činrealizar la idea