Hlavní obsah

trestný

Přídavné jméno

  1. (zasluhující potrestání) punitivo, penalpráv. trestný čindelito m (penal), crimen m
  2. (určený k trestání) punitivosport. trestný koppenalti msport. trestný hodtiro m libre

Vyskytuje se v

bod: trestný bodpunto penal

čin: práv. trestný čindelito penal

podstata: práv. skutková podstata trestného činucuerpo del delito

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional

trestní: trestní odpovědnostresponsabilidad penal

vydírání: práv. trestný čin vydíránídelito de extorsión

zákoník: trestní zákoníkcódigo penal

código: občanský/trestní/obchodní zákoníkcódigo civil/penal/de comercio

criminal: trestný činhecho criminal

penal: trestní zákoníkcódigo penal

punitivo: trestný činacto punitivo

trestný: práv. trestný čindelito (penal), crimen