Hlavní obsah

trest

Podstatné jméno, rod mužský

  • castigo mpráv. pena ftrest smrti oběšenímsentencia f de muerte por ahorcamientodoživotní trestcadena f perpetuatrest odnětí svobodysentencia f de prisióntrest smrtipena f capital/de muerte

Vyskytuje se v

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestprisión incondicional

podmíněný: práv. podmíněný trestprisión condicional

prominutí: práv. prominutí tresturemisión de la pena

smrt: trest smrtipena de muerte/capital

svoboda: práv. trest odnětí svobodypena de prisión, pena privativa de libertad

tělesný: tělesný trestcastigo físico/corporal

uložit: uložit trest komupenalizar, práv. penar a algn

výkon: práv. výkon trestucumplimiento de pena

vykonat: práv. vykonat trestejecutar la pena

vyměřit: práv. vyměřit komu trestimponer pena a algn

výška: výška trestumedida de la pena

doživotní: doživotní trestcadena perpetua

odsedět: odsedět (si) trestcumplir la condena

promlčený: promlčený trestpena prescrita

zasloužit (si): Zaslouží si tvrdý trest.Merece un castigo duro.

castigo: máximo castigonejvyšší trest

ejemplar: castigo ejemplarexemplární trest

impunidad: quedar en la impunidadzůstat bez trestu

pecuniario: pena pecuniariapeněžitý trest

pena: pena capital/de muertetrest smrti

pena: bajo/so pena de algpod trestem čeho

penal: certificado de antecedentes penalesvýpis z rejstříku trestů

reo: reo de muerteodsouzenec k trestu smrti

so: so pena de algjen pokud co, pod trestem čeho

castigo: castigo físicotělesný trest

conmutación: conmutación de la penazmírnění trestu

privativo: pena privativa de libertadtrest odnětí svobody