Hlavní obsah

pecuniario

Vyskytuje se v

náhrada: peněžitá náhradacompensación pecuniaria

pecuniario: peněžitý trestpena pecuniaria