Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • penal, penitencialtrestní odpovědnostresponsabilidad f penaltrestní právo/řád/zákoníkderecho m/sistema m/código m penaltrestní procesproceso m penalpráv. trestní rejstříkantecedentes m pl penales

Vyskytuje se v

bod: trestný bodpunto penal

čin: práv. trestný čindelito penal

podstata: práv. skutková podstata trestného činucuerpo del delito

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional

trestný: práv. trestný čindelito (penal), crimen

trestný: sport. trestný koppenalti

trestný: sport. trestný hodtiro libre

vydírání: práv. trestný čin vydíránídelito de extorsión

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkucertificado de antecedentes penales

zákoník: trestní zákoníkcódigo penal

záznam: záznam v trestním rejstříkuantecedente penal

antecedente: antecedentes penaleszáznamy v trestním rejstříku

código: código civil/penal/de comercioobčanský/trestní/obchodní zákoník

criminal: hecho criminaltrestný čin

penal: código penaltrestní zákoník

punitivo: acto punitivotrestný čin

punitivo: derecho punitivotrestní právo