Hlavní obsah

trestný

Přídavné jméno

  1. (zasluhující potrestání) punitivo, penalpráv. trestný čindelito m (penal), crimen m
  2. (určený k trestání) punitivosport. trestný koppenalti msport. trestný hodtiro m libre

Vyskytuje se v

bod: punto penaltrestný bod

čin: delito penalpráv. trestný čin

podstata: cuerpo del delitopráv. skutková podstata trestného činu

právo: derecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucionalcírkevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právo

trestní: responsabilidad penaltrestní odpovědnost

vydírání: delito de extorsiónpráv. trestný čin vydírání

zákoník: código penaltrestní zákoník

código: código civil/penal/de comercioobčanský/trestní/obchodní zákoník

criminal: hecho criminaltrestný čin

penal: código penaltrestní zákoník

punitivo: acto punitivotrestný čin

trestný: delito (penal), crimen práv. trestný čin