Hlavní obsah

trestně

Vyskytuje se v

bod: trestný bodpunto penal

čin: práv. trestný čindelito penal

podstata: práv. skutková podstata trestného činucuerpo del delito

právo: církevní/majetkové/mezinárodní/občanské/pracovní/trestní/ústavní právoderecho eclesiástico/de propiedad/internacional/civil/laboral/penal/constitucional

trestný: práv. trestný čindelito (penal), crimen

vydírání: práv. trestný čin vydíránídelito de extorsión

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkucertificado de antecedentes penales

zákoník: trestní zákoníkcódigo penal

záznam: záznam v trestním rejstříkuantecedente penal

antecedente: záznamy v trestním rejstříkuantecedentes penales

código: občanský/trestní/obchodní zákoníkcódigo civil/penal/de comercio

criminal: trestný činhecho criminal

penal: trestní zákoníkcódigo penal

punitivo: trestný činacto punitivo

trestní: trestní odpovědnostresponsabilidad penal