Hlavní obsah

civilní

Přídavné jméno

  1. (nevojenský) civilcivilní obranaprotección f civil
  2. (proces ap.) civilcivilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso m civil
  3. (necírkevní) civilcivilní sňatekmatrimonio m civil

Vyskytuje se v

obrana: voj. civilní obranaprotección civil

osoba: vojenské/civilní osobypersonas militares/civiles

soud: civilní/vojenský soudjuzgado civil/militar

spor: práv. civilní sporpleito civil

civil: matrimonio civilobčanský/civilní sňatek

colateral: daño colateralcivilní ztráty ve válce