Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (nižší) juzgado m(vyšší) tribunal m(soudní dvůr) corte f de justiciapostavit koho před soudllevar a algn a juiciocivilní/vojenský soudjuzgado m civil/militarkrajský soudaudiencia f provincialodvolací soudtribunal m de apelaciónokresní soudjuzgado m de primera instancianejvyšší soudtribunal m supremovrchní soudtribunal m superior
  2. (sbor soudců) tribunal m
  3. (proces) juicio m, proceso m, diligencia fnáb. boží soudtribunal m de Diosnáb. poslední soudJuicio m Final
  4. (rozsudek) juicio mpráv. sentencia f(konečný výrok) veredicto m
  5. (úsudek, názor) juicio m, opinión f(pohled, hledisko) punto m de vistapodle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí
  6. (tvrzení) proposición f

Vyskytuje se v

civilní: derecho/juzgado/proceso civilcivilní právo/soud/proces

mimořádný: juicio extraordinariopráv. mimořádný soud

obrátit se: proceder judicialmente algpráv. obrátit se na soud s čím

obvodní: tribunal distritalobvodní soud

poslední: Juicio Finalnáb. poslední soud

předvolat: citar al juiciopředvolat k soudu

respektovat: respetar la decisión del tribunalrespektovat rozhodnutí soudu

vrchní: Tribunal Supremovrchní soud

nejvyšší: Tribunal SupremoNejvyšší soud

eclesiástico: tribunal eclesiásticocírkevní tribunál, církevní soud

final: náb. Juicio Finalposlední soud

juicio: juicio de valorhodnotový soud

provincial: práv. audiencia provincialprovinční soud

supremo: Tribunal SupremoNejvyšší soud

soud: juzgado civil/militarcivilní/vojenský soud