Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) brazo ms rukama v bokcon las manos en la cintura, přen. de/en jarras
  2. (dlaň a prsty) mano f(dlaň) palma fpodat rukutender/dar la manosevřít ruku v pěstempuñar la manostisknout rukuestrechar la manopravá rukamano f derechaRuce vzhůru!¡Manos arriba!
  3. (pomoc, asistence) mano fbýt k ruce komuestar a disposición de algnbýt čí pravá rukaser la mano derecha de algnpodat komu pomocnou rukuechar la mano a algn
  4. hovor.(rukopis) mano f, letra f, escritura f

Vyskytuje se v

čistý: přen. čisté rucemanos limpias

napsat: napsat rukouescribir a mano

nastavit: nastavit rukunatáhnout extender la mano, otevřít dlaň abrir la mano

podat: podat ruku komudar/estrechar la mano a algn

podat: podat si ruce potřást ap.estrecharse las manos

potřást: potřást rukou komuestrechar/sacudir/dar la mano a algn

požádat: požádat o rukupedir la mano

pravidlo: fyz. pravidlo pravé rukyley de la mano derecha

pravý: pravidlo pravé rukyregla de la mano derecha

přecházet: přecházet do rukou kohopasar al poder de algn

přejít: přejít do rukou kohopasar al poder de algn

při: mít při ruce k dispozicitener a mano

psát: psát rukou/na strojiescribir a mano/máquina

sprásknout: sprásknout rucejuntar las manos (dando una palmada)

svázat: svázat ruce komu provazem ap.maniatar a algn

z, ze: z druhé rukyde segunda mano

dosah: přen. na dosah rukyal alcance de la mano

o: (po)žádat o ruku kohopedir la mano a algn

políbit: políbit komu rukubesar la mano a algn

sádra: mít ruku v sádřetener el brazo enyesado/escayolado

spoutat: spoutat ruce komumaniatar a algn

stisk: pevný stisk rukyfuerte apretón de manos

strčit: strčit ruce do kapesmeter las manos en los bolsillos

vrazit: vrazit ruce do kapesmeter las manos en los bolsillos

vzít: vzít za rukutomar de la mano

založit: založit rucecruzar los brazos

zlomit: zlomit si rukuromperse el brazo

zvednout: zvednout ruku i přihlásit selevantar la mano

žádat: přen. žádat o rukupedir la mano

žádost: přen. žádost o rukupetición de mano, pedida

držet: držet co pevně v rukoullevar las riendas de alg

mnout (si): mnout si rucefrotarse las manos

nechat: nechat volné ruce/volnou cestu komu/čemudejar vía libre a alg(n)

oheň: Dal by za ni ruku do ohně.Pondría la mano en el fuego por ella.

plný: mít plné ruce prácetener mucho trabajo

plný: plnýma rukama rozdávata manos llenas

pomocný: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

prázdný: s prázdnýma rukamacon las manos vacías

přiložit: přiložit ruku k díluarrimar el hombro

spočítat: dát se spočítat na prstech jedné rukypoder contarse con los dedos de la mano

strčit: strčit ruku do ohně za koho/cometer la mano en el fuego por alg(n)

svázat: svázat ruce komu omezitamarrar las manos, atar de pies y manos a algn

trumf: Mít v ruce všechny trumfy.Tener todos los triunfos en la mano.

tvrdý: vládnout tvrdou rukougobernar con mano dura/de hierro

utrhnout: Podej mu prst a utrhne ti ruku.Dale el pie y se toma la mano.

vláda: vzít do rukou otěže vládytomar las riendas del gobierno

volný: dát volnou ruku v čem svobodu jednánídar rienda suelta

vydat se: vydat se do rukou komuencomendarse a algn, entregarse en manos de algn

apostar: apostar(se) la cabeza por algdát krk za co, dát ruku do ohně za co

apretón: apretón de manosstisk ruky

entrelazar: entrelazar las manoschytit se za ruce

escribir: escribir a mano/máquinapsát rukou/na stroji

estrechar: estrechar la mano a algnstisknout ruku komu

lleno: a manos llenasplnýma rukama rozdávat

mano: a dos manosoběma rukama

matrimonio: pedir matrimonio(po)žádat o ruku

petición: petición de manožádost o ruku

arriba: ¡Manos arriba!Ruce vzhůru!

atar: atar de pies y manos a algnsvázat ruce komu

buenaventura: decir la buenaventura a algnhádat z ruky komu

lavar: lavarse las manosumýt si ruce

toalla: toalla de manosručník na ruce

contar: contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

derecho: brazo derecho/mano derechapravá ruka

llegar: llegar a las manos de algndostat se do rukou komu