Hlavní obsah

vláda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výkonný orgán) Gobierno mpřen. loutková vládaGobierno m títerestínová vládaGobierno m paralelo, ministros m pl de la oposición
  2. (řízení státu, vládnutí) gobierno m(v království) reinado m
  3. (moc, rozhodující postavení) gobierno m, poder m
  4. (převaha, kontrola) dominio m, control m
  5. (schopnost fyz. pohybu) control m

Vyskytuje se v

koaliční: gobierno de coaliciónkoaliční vláda

menšinový: gobierno en minoríapolit. menšinová vláda

předseda: primer ministro , presidente del Gobiernopředseda vlády

stínový: gobierno paralelopolit. stínová vláda

sestavit: formar nuevo gobiernosestavit novou vládu

svrhnout: derrocar el Gobiernosvrhnout vládu

zasedání: sesión del Gobiernozasedání vlády

coalición: gobierno de coaliciónkoaliční vláda

presidente: presidente del Gobiernopředseda vlády, premiér

vláda: Gobierno títerepřen. loutková vláda